Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji ejestr. na przedmi. specjaliz. spec. KARN. PRAWO IV-Vr. rok2024/25-stac. sem.zim. PS452024-SP.KARN.

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
370-PS5-4ERABR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

It is a general course on criminology. It presents the origins of criminology in the world and in Poland, the basic terminology in this fields. It focuses in three divisions of criminology: etiology, phenomenology and prevention. The course refers to etiology analyzing the causes of criminality, presenting also the criminological theories. It presents the phenomenon of criminality in Poland and in Europe, referring to the criminological research methods. Last part concerns the institutional and social aspects of crime prevention.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

European Criminal Law – Introduction - Basic Principles and Issues of European Criminal Law

The Principles of Criminal Jurisdiction

Criminal Law Enforcement in Europe (Institutions of Law Enforcement Within the EU, Judical cooperation, ne bis in idem)

The European arrest warrant

Police cooperation within EU and Council of Europe

Free movement of persons and criminal law enforcement

The European Convention on Human Rights - Guarantees Relating to Criminal Law

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning forensic science including techniques and tactics – definitions, scope of interest, principles as well as legal and technical aspects. It is representing the continental approach to this science.

Since Faculty of Law has its own forensic lab it is possible to utilizes its equipment during lectures which gives the opportunity to learn some practical skills e.g. fingerprinting people, finding and securing fingerprints.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to acquire and expand knowledge of the legal and criminological aspects of cybercrime.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony najważniejszym uregulowaniom i standardom prawa UE oraz polskiego dotyczących Policji i innych tego typu służb.

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące genezy uregulowań prawnych Policji w Polsce i wybranych krajach, jak też organizacji i zadań polskiej Policji, w tym czynności operacyjnych. Zaprezentowane zostaną zagadnienia współpracy służb policyjnych Unii Europejskiej w ramach Europolu, jak również międzynarodowej współpracy w ramach Interpolu.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez poszczególne organy. W ramach przedmiotu uwaga zostanie skoncentrowana na pojęci uczynności operacyjno-rozpoznawczych, formach i metodach ich przeprowadzenia, a także kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego. W trakcie wykładu zostanie przedstawiona problematyka czynności operacyjno – rozpoznawczych w świetle uwarunkowań konstytucyjnych oraz wynikających z orzecznictwa TK i ETPCz. Ukazanie zagadnień związanych z zakresem i granicami dopuszczalności dowodowego wykorzystania uzyskanych operacyjnie materiałów, w szczególności w sytuacjach, gdy uzyskano je w sposób sprzeczny z prawem bądź gdy uzyskano je co prawda w sposób zgodny z prawem, lecz sprzeczny zawartymi w Kodeksie postępowania karnego zakazami i ograniczeniami dowodowymi.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPDI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych oraz prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPDF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przejawami współczesnych patologii społecznych i ich powiązań z przestępczością, czynnikami determinującymi zachowania patologiczne w społeczeństwie oraz z problemami zapobiegania tym zjawiskom. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie patologii społecznych, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań patologicznych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawiskom.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPFT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze przestępczości nieletnich a przede wszystkich reakcja państwa na to zjawisko.

Dlatego też materia wykładu obejmuje zagadnienia wychowania i resocjalizacji nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wykazujących objawy demoralizacji. Głównym zakresem tematycznym będę rozwiązania wynikające z ustawy o wsparciu i resocjalizacji nieletnich.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki bezdomności oraz wynikającej z niej jak i warunkującej jej występowanie przestępczości.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPEO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapozna się z podstawowymi informacjami dotyczącymi problematyki prawnokarnych aspektów działalności leczniczej. Zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej przedstawicieli zawodów medycznych. Analizie poddane zostaną także wybrane kodeksowe i pozakodeksowe przestępstwa w obszarze wybranych gałęzi medycyny (m.in.: transplantologii, leczenia niepłodności).

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPDA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza zagadnień dot. wybranych prawnokarnych aspektów przestępczości zorganizowanej.

Strona przedmiotu
370-PS5-4PSPDE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z wynikami badań wiktymologicznych dotyczących roli ofiar przestępstw w procesie karnym, przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej wiktymologii, doświadczeń innych krajów i standardów europejskich dla umiejętnego posługiwanie się nimi podczas aplikacji prawniczych oraz w przyszłej pracy

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest poznanie i przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej dotyczącej sprawiedliwości naprawczej, jej

celów oraz zalet i wad. Poruszone zostaną aspekty prawne i praktyczne stosowania różnych form sprawiedliwości naprawczej w Polsce i

w wybranych krajach.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERABS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony najważniejszym uregulowaniom i standardom polskiego prawa dotyczącym praw i pozycji ofiar przestępstw.

Poruszone zostaną zagadnienia podstawowej siatki pojęciowej i trendów w wiktymologii, typologii ofiar przestępstw, funduszów

kompensacyjnych i programów pomocy ofiarom. Zaprezentowane zostaną nowe trendy i formy dotyczące sprawiedliwości naprawczej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)