Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa 380-OS1-1AEE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Harwas-Napierała B., Trempała J. (2010). Psychologia rozwoju człowieka (Tom II, rozdziały 1-6). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Brzezińska A. (2006).Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.

3. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau, D.Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. T.2. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Murray L. (2014). Psychologia małego dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Birch T., Malim (2009). Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2010). Psychologia rozwoju człowieka (Tom I, III). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Helms D. E., Turner J.S. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Schaffer H. R (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trempała J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

Vasta R., Haith M. M., Miller S. A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP.

Winnicot D. (2010). Dziecko, jego rodzina i świat. Wydawnictwo Ingenium.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

1. zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać

2. zna i rozumie zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lub przyspieszenia rozwoju, oraz uwarunkowane wpływem czynników środowiskowych i sposoby dostosowywania do nich zadań rozwojowych i edukacyjnych

3. potrafi identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów oraz odpowiednio dostosowywać sposoby i treści kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Spełnienie warunku obecności na zajęciach

2. Pozytywna ocena z kolokwium

3. Aktywność na zajęciach i wejściówki

Zakres tematów:

Okres prenatalny. Warunki optymalizowania rozwoju dziecka w okresie prenatalnym – tworzenie więzi z dzieckiem. Faza noworodka. Okres niemowlęcy: zmiany rozwojowe niemowlęcia w zakresie fizjologicznym, motorycznym i poznawczym; zmiany w zakresie komunikacji; rozwój emocjonalny i społeczny.

Okres poniemowlęcy: charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego; rozwój czynności poznawczych; rozwój zabawy; rozwój mowy i komunikacji; rozwój emocjonalny i społeczny; rozwój obrazu własnej osoby.

Okres przedszkolny: rozwój somatyczny i aktywność ruchowa; procesy poznawcze; rozwój funkcji symbolicznej; dziecięce teorie umysłu; sprawności językowe i komunikacyjne; rozwój emocjonalny i regulacja emocjonalna; rozwój społeczny; rozwój moralny; rozwój osobowości.

Okres szkolny: rozwój procesów poznawczych; kształtowanie się sfery działania; zmiany w doświadczeniach społecznych; rozwój osobowości.

Adolescencja: zadania rozwojowe okresu wczesnej i późnej adolescencji; znaczenie procesów indywiduacji i separacji dla kształtowania się tożsamości; tożsamość negatywna i jej znaczenie w procesie rozwoju. Wczesna dorosłość: nowe role społeczne (rodzinne, zawodowe); dojrzałość psychiczna i tożsamość.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu naukowego

Metody aktywizujące

Dyskusja w grupie

Analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A208
Halina Wróblewska 21/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala A110
Urszula Bielecka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.