Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioetyka 320-BS2-2BIO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Singer. Etyka praktyczna

Warszawa 2008. (https://docer.pl/doc/xsvsx05)

D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2004. (https://docplayer.pl/219751-Danuta-sleczek-czakon-problem-wartosci-i-jakosci-zycia-w-sporach-bioetycznych.html)

Literatura uzupełniająca:

M. Dziubek-Hovland, Przyroda nie należy do człowieka. Sylwetka i ekofilozofia Arne Naessa na tle norweskiej filozofii ekologicznej. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej, 2004.

Literatura uzupełniająca -artykuły online:

R. J. Howard and D. L. Cornell, Ethical Issues in Organ Procurement and Transplantation; 2016. (https://www.intechopen.com/chapters/52101)

K. Weintraub, Meet the pigs that could solve the human organ transplant crisis; 2019. (https://www.technologyreview.com/2019/11/01/132110/meet-the-pigs-that-could-solve-the-human-organ-transplant-crises/)

R. Truog, Death is universal, but sometimes murky; 2018. (https://bioethics.hms.harvard.edu/news/death-universal-sometimes-murky)

C. Gustafsson, Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2020. A TOOL FOR GENOME EDITING: 2020. (https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-chemistryprize2020.pdf)

S. Stucki, Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights; 2020. (https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa007)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna fundamentalne dylematy związane z ludzką ingerencją w przyrodę i cielesność człowieka (KA7_WK8)

Umiejętności:

2. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację argumentacji różnych stanowisk bioetycznych (KA7_UW1)

3. korzysta z literatury naukowej polsko- i obcojęzycznej właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzuje i poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5)

Kompetencje społeczne:

4. krytycznie analizuje informacje dotyczące problematyki bioetycznej, z różnych źródeł, oceniając ich wiarygodność (KA7_KK1)

5. stosuje zasady etyczne w życiu codziennym i zawodowym (KA7_KR4)

Sposoby weryfikacji:

KA7_WK8,UW1, UW5, KK1, KR4 - udział w dyskusji na zajęciach, praca pisemna na podstawie literatury

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Możliwość odpracowania więcej niż jednej nieobecności - referat pisemny lub odpowiedź ustna na konsultacjach.

Pozytywna ocena z pracy pisemnej.

Zakres tematów:

1. Główne zagadnienia bioetyki.

2. Życie jako wartość (stanowisko antropocentryczne vs. ekologia głęboka)

3. Prawa i interesy zwierząt (kryteria podmiotowości; stanowiska T. Regana, A. Naessa, P. Singera, J. Feinberga)

4. Spór między rzecznikami etyki wartości życia i etyki jakości życia we współczesnej cywilizacji, czyli zagadnienie życia jako wartości względnej i życia jako wartości bezwzględnej.

5. Zagadnienie biologicznych i filozoficznych kryteriów człowieczeństwa na tle głównych problemów bioetycznych: aborcji, prokreacji medycznie wspomaganej, transplantacji, inżynierii genetycznej, klonowania człowieka.

6. Problematyka śmierci.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z literaturą, konsultacje.

Zaliczenie wykładu - pozytywna ocena z pracy pisemnej.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) wykład odbędzie się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 2058
Joanna Smakulska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)