Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-2TG Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria gier
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2
Rachunek prawdopodobieństwa 0600-ES1-2RPR

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zajęcia z teorii gier mają zapoznać studentów z tradycyjnymi metodami analizy teorii gier. Przedstawione zostają także zastosowania narzędzi teorii gier do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Rachunek prawdopodobieństwa

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad wystąpieniem.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 10x3h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

prezentacje 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Drabik E., Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Literatura dodatkowa:

Binmore K., Fun and Games. A text on Game theory, D.C. Heath and Company 1992.

Kałuski, Jan, Teoria gier, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002

Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein, A course in game theory, Cambridge, MA ; London : MIT Press, cop. 1994

Schelling, Thomas C. The strategy of conflict, Cambridge ; London : Harvard University, 1994

Watson J., Strategia, Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Definiuje i interpretuje podstawowe pojęcia z teorii gier.K_IE1A_W05, K_IE1A_W11 , K_IE1A_W12

Rozróżnia podstawowe typy gier.K_IE1A_W05,

K_IE1A_W11 ,K_IE1A_W12

Wyznacza równowagi Nasha w grach macierzowych o sumie zerowej.K_IE1A_U12,K_IE1A_U23

Wyznacza równowagi Nasha w grach macierzowych o sumie niezerowej.K_IE1A_U12,K_IE1A_U23

Wyznacza strategie optymalne Pareto w grach macierzowych.K_IE1A_U12,

K_IE1A_U23

Stosuje różne motywy postępowania gracza do analizy gry.K_IE1A_U12,

K_IE1A_U23

Stosuje ruchy strategiczne Schellinga do analizy rozwiązań gry.K_IE1A_U12,

K_IE1A_U23

Stosuje podstawowe kryteria podejmowania decyzji w warunkach niepewności do analizy gier z naturą.K_IE1A_U12 ,K_IE1A_U23

Umie przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zastosowania teorii gier w ekonomii i zarządzaniu.K_IE1A_U27 ,K_IE1A_U28,K_IE1A_K02,

K_IE1A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zajęcia z teorii gier mają zapoznać studentów z tradycyjnymi metodami analizy teorii gier. Przedstawione zostają także zastosowania narzędzi teorii gier do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Rachunek prawdopodobieństwa

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad wystąpieniem.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 10x3h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

prezentacje 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Drabik E., Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Literatura dodatkowa:

Binmore K., Fun and Games. A text on Game theory, D.C. Heath and Company 1992.

Kałuski, Jan, Teoria gier, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002

Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein, A course in game theory, Cambridge, MA ; London : MIT Press, cop. 1994

Schelling, Thomas C. The strategy of conflict, Cambridge ; London : Harvard University, 1994

Watson J., Strategia, Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Roszkowska
Prowadzący grup: Ewa Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zajęcia z teorii gier mają zapoznać studentów z tradycyjnymi metodami analizy teorii gier. Przedstawione zostają także zastosowania narzędzi teorii gier do rozwiązywania zagadnień ekonomicznych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Rachunek prawdopodobieństwa

wykład 15 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad wystąpieniem.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x1h = 15h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 10x3h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

prezentacje 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 50 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godzin, 2,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Drabik E., Elementy teorii gier dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 1998.

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Straffin P., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Literatura dodatkowa:

Binmore K., Fun and Games. A text on Game theory, D.C. Heath and Company 1992.

Kałuski, Jan, Teoria gier, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002

Martin J. Osborne, Ariel Rubinstein, A course in game theory, Cambridge, MA ; London : MIT Press, cop. 1994

Schelling, Thomas C. The strategy of conflict, Cambridge ; London : Harvard University, 1994

Watson J., Strategia, Wprowadzenie do teorii gier, WNT, Warszawa 2005.

Uwagi:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.