Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spectroscopy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-1SPMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spectroscopy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: erazmus 2023
Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

The Spectroscopy course provides an introduction to the knowledge of the spectroscopy methods about the structure of the chemical compounds, as well as experimental usage of chosen methods (IR, NMR, UV- VIS) during the labs.

Pełny opis:

lecture 35 hours,

laboratories 45 hours;

Summary student workload: 125 h. Participation in lectures and classes: 80 h.; preparation for classes: 35 h.; preparation of the report, written work: 12 h, preparation for the exam: 10h individual study of the subject of classes 35 h

Literatura:

Strongly required textbooks:

Peter W. Atkins – Physical Chemistry, eighth Edition, New York, 2006, Chapters 10-15, page 320-560.

Supplementary:

Peter W. Atkins, Julio De Paula, Physical Chemistry for the Life Sciences, New York, 2011 , part 4 Biochemical spectroscopy, page 461-545.

Peter J. Larkin, IR and Raman Spectroscopy, Principles and Spectral Interpretation, Elsevier, 2011.

Efekty uczenia się:

1. Understand quantum chemical principles.

2. Student will know the basic physical chemistry law that govern molecular spectroscopy.

3. Student will know basic information on molecular methods (IR, Raman, UV-VIS, NMR, EPR).

4. Student will be able to select molecular spectroscopy methods suitable for solving given scientific problem.

5. Student will be able to analyze results of measurements using molecular spectroscopy methods.

6. Student shows interest in the phenomenon of the interaction of light with matter in terms of the relationship with the molecular structure.

Metody i kryteria oceniania:

Student Assessment

Satisfactory completion of Labs and Exam

Final mark= 70% of exam + 30% of the practical

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Aneta Baj, Alina Dubis, Jakub Goclon, Ewa Gorodkiewicz, Karolina Markiewicz, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Aneta Baj, Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Jakub Gruszka, Paweł Misiak, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Aneta Baj, Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Marta Malinowska, Karolina Markiewicz, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)