Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Analytical Chemistry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-CAZE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Analytical Chemistry
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize students with the role and importance of analytical chemistry, the analytical process and its stages. Students gain an extended knowledge of the strategy, methods of sampling and preparation of samples for analysis, and analytical methods used in chemical analysis. They also learn how to check the reliability of analytical results.

Literatura:

Literature available from the person conducting the course.

Efekty uczenia się:

Learning outcomes

The student knows and understands:

- issues concerning an advanced chemistry and deep their knowledge in the selected specialization (KP7_WG1),

- structure, properties and methods of obtaining chemical compounds based on the extended knowledge in a scope of chemistry (KP7_WG2).

The student is able to:

- develop research results, apply statistical methods and IT techniques to analyze experimental data and perform a critical analysis and indicate measurement errors, justify the purpose of the research and their importance in comparison with similar studies (KP7_UW6),

- working in a team by assuming different roles in it, verifying and respecting the opinion of other team members, is responsible for the safety of his own work and that of others (KP7_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Ways of verifying the learning outcomes: tests, evaluation of exercises and reports, exam.

The condition for obtaining credit is the attendance at the classes and completion of all the analyzes provided for in the program.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Marta Hryniewicka, Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska, Urszula Kotowska, Barbara Leśniewska, Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Prowadzący grup: Beata Godlewska-Żyłkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Lecture 1. The importance of analytical chemistry, the role of analytical tools. the importance of analytical information. Characteristics of the basic concepts of the elements of the analytical process: sample, signal, analytical method, analytical procedure. Composition, distribution, structural and process analytics. Multidimentional techniques in chemical analysis. Role of chemometrics in analytical chemistry. The concept of trace analysis and its specificity. Steps of analytical process and analytical procedure. Criteria for proper selection of analytical methods.

Lecture 2. Chemical analysis errors, sources and methods of elimination.

Lecture 3. Principles and methods of sampling. Sampling of solids, samplers for collecting solid samples. Techniques for reducing a solid sample. Sampling of loose, lumpy soil, plant materials, bottom sediments. Sampling of liquids, samplers for collecting liquid samples. Samples preservation and storage.

Lectures 4. Methods for digestion of samples: extraction, leaching, decomposition, combustion, mineralisation, UV digestion for organic and inorganic samples. Dry and wet methods in open and closed systems.

Lecture 5. Introduction to sample preparation techniques. Objectives of sample preparation methods. Classification of methods. Typical operations at the stage of sample preparation for analysis.The latest achievements and directions of development of analytical chemistry

Lecture 6. Sampling and sample pretreatment methods for analysis of volatile analytes.

Lecture 7. Modern techniques for pretreatment of gaseous and solid samples (head space analysis, SPME, derivatization, ect.).

Lectures 8-9. Modern techniques for pretreatment of liquid and solid samples - liquid-liquid extraction, ect. . Miniarurisation of LLE methods.

Lecture 10. Modern solid phase extraction technique: multifunctional molecular materials in chemical analysis; porous, magnetic and nanomaterials.

Lectures 11. Miniaturisation in chemical analysis. Principles and applications of flow analytical techniques.

Lecture 12. Speciation and speciation analysis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)