Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-ON2-1WTA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie językoznawcze
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii obcej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia obca nauczycielska 1 rok sem zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Snarska
Prowadzący grup: Anna Snarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami wspolczesnych teorii jezykoznawczych, ze specjalnym uwzglednieniem jezykoznawstwa generatywnego (gramatyka transformacyjna i program minimalistyczny zaproponowane przez Noama Chomsky'ego))

Pełny opis:

1. Language - basic terms; subtypes of linguistics

2. Linguistics as a window to understanding the human mind - e-lecture by Steven Pinker

3. The summary of the most important features of modern linguistics

4. Modern linguistics - historical background, the most important trends and basic concepts

5. Generative grammar - historical background, the most important trends and representatives

6. Chomsky;s transformational grammar, part 1

7. Chomsky's generative grammar, part 2

8. Final test

Literatura:

Aitchison, J. 1995. Linguistics: An introduction. Hodder and Stoughton.

Lier, L. Van. 1995. Language awareness. Pengiun English.

Wardhaugh, R. 1993. Investigating language. Central problems in linguistics. Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell.

Witkoś, J. 2004. MOvement rules. Foundations of GB syntax of English. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vitaly Tur
Prowadzący grup: Vitaly Tur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami wspolczesnych teorii jezykoznawczych, ze specjalnym uwzglednieniem jezykoznawstwa generatywnego (gramatyka transformacyjna i program minimalistyczny zaproponowane przez Noama Chomsky'ego))

Pełny opis:

1. Language - basic terms; subtypes of linguistics

2. Linguistics as a window to understanding the human mind - e-lecture by Steven Pinker

3. The summary of the most important features of modern linguistics

4. Modern linguistics - historical background, the most important trends and basic concepts

5. Generative grammar - historical background, the most important trends and representatives

6. Chomsky;s transformational grammar, part 1

7. Chomsky's generative grammar, part 2

8. Final test

Literatura:

Aitchison, J. 1995. Linguistics: An introduction. Hodder and Stoughton.

Lier, L. Van. 1995. Language awareness. Pengiun English.

Wardhaugh, R. 1993. Investigating language. Central problems in linguistics. Oxford UK and Cambridge USA: Blackwell.

Witkoś, J. 2004. MOvement rules. Foundations of GB syntax of English. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)