Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia obca nauczycielska 1 rok sem letni 2 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia obca nauczycielska 1 rok sem letni 2 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-ON2-1SJR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone poszerzenia wiedzy z zakresu różnych dziedzin

językoznawstwa w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W trakcie zajęć

studenci zdobywają wiedzę na temat nowych technologii w doskonaleniu językowym, czy też gramatyki w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

Strona przedmiotu
340-ON2-2SJR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone interferencji językowej w zakresie fonetyki pomiędzy językiem rosyjskim i polskim, zagadnieniom z zakresu praktycznej fonetyki języka rosyjskiego (artykulacja i akcentuacja) oraz różnicom fonetycznym pomiędzy j. polskim i rosyjskim. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat nowych technologii w doskonaleniu językowympod kątem nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SJA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są wybranym zagadnieniom z językoznawstwa ogólnego i stosowanego.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SJR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-2SJR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie językoznawstwa stosowanego, a zwłaszcza w zakresie możliwości i sposobów wykorzystania osiągnięć językowych w różnych dziedzinach życia związanych z językiem, dotyczących oddziaływania językiem na innych, udoskonalania kodów do przekazywania informacji w interakcji społecznej, doskonalenia procesu uczenia się języka rosyjskiego, a w szczególności poprawności językowej, umiejętności tłumaczenia, rozumienia ze słuchu, wykorzystywania języka w nowoczesnych technikach komunikacji.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SLR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1SLA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1SLR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1DP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• problematyki diagnozy pedagogicznej, diagnozy problemów wych.,społ.

• analizy etapów diagnozowania, diagnoz cząstkowych,

• metod stawiania diagnoz,

• rozpoznania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych.

Strona przedmiotu
340-ON2-2EDR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie sposobów mierzenia jakości pracy szkoły.

Strona przedmiotu
340-ON2-1JOSA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyrażania i uzasadniania opinii na dany temat oraz podejmowania dyskusji. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, wybrane struktury leksykalne (z zakresu lingwistyki, literatury, kultury, itp.) oraz gramatyczne.

Strona przedmiotu
340-ON2-1JOSH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1JOSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne nauczanie języka rosyjskiego specjalistycznego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja.

2. Gramatyka: odmienne i nieodmienne części mowy.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu i in.)

4. Leksyka: słownictwo dotyczące tematów: edukacja, biznes, zdrowie, kulinaria, podróże po Rosji.

Strona przedmiotu
340-ON2-1KEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest pogłębienie wiedzy, nabycie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak: 1. kultura, 2. różnice międzykulturowe, 3. szok kulturowy, 4.akulturacja, 5. tolerancja, 6. stereotypy, 7. edukacja międzykulturowa z perspektywy ujęć teoretycznych i badawczych. Cel przedmiotu realizowany jest poprzez analizy kanonu kultur narodowych, sens zwyczajów i obyczajów grupowych – dla przestrzeni kultur etnicznych. Wprowadzenie do problematyki komunikacji międzykulturowej w warunkach pogranicza.

Analizowana będzie sytuacja komunikacji między reprezentantami odmiennych zbiorowości kulturowych analizowanych zwłaszcza w wymiarach religijnym, narodowym i regionalnym.

Zajęcia rozwijają teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji i edukacji międzykulturowej. Studenci poszerzają wiedzę na temat dynamiki kontaktu międzykulturowego oraz zjawisk występujących na styku kultur, poznają narzędzia stosowane w edukacji międzykulturowej.

Strona przedmiotu
340-ON2-1LEKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyrażania i uzasadniania opinii na dany temat oraz podejmowania dyskusji. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, wybrane struktury leksykalne (z zakresu lingwistyki, literatury, kultury, itp.) oraz gramatyczne.

Strona przedmiotu
340-ON2-1LEKN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1 roku studiów magisterskich. Celem przedmiotu jest doskonalenie umięjętności językowych, zdobytych na studiach 1 stopnia.

Strona przedmiotu
340-ON2-2PSR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest omówieniu i planowaniu działań edukacyjnych niezbędnych w sytuacji, gdy w klasie uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zaburzenia typu: dysleksja, dysgrafia, niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, zespół ADHD); projektowaniu wsparcia, konstruowaniu indywidualnych programów, a także zapoznaniu się z zasadami dokonywania diagnozy nauczycielskiej i technikami diagnostycznymi w pedagogice oraz dobór właściwych metod, technik, środków dydaktycznych i form pracy na zajęciach językowych

Strona przedmiotu
340-ON2-1PMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami pragmatyki językowej w ujęciu między- i interkulturowym oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie kulturowych uwarunkowań grzeczności językowej, różnic w rozumieniu zasad grzeczności językowej w krajach angielskiego obszaru językowego i w Polsce. Po zakończeniu cyklu zajęć studenci powinni znać terminologię używaną w pragmatyce językowej, teorię aktów mowy, teorię skryptów kulturowych; powinni być także świadomi znaczenia różnic w sposobach pojmowania grzeczności językowej w komunikacji interkulturowej

Strona przedmiotu
340-ON2-1PZA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-ON2-1PZR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych na podstawie tematyki związanej z kulturą rosyjską (do wieku XX), wynikająca z realizowanego programu nauczania. W ramach zajęć studenci w sposób praktyczny wprowadzani są warsztat nauczyciela poprzez przygotowywanie konspektów zajęć czy prowadzenie fragmentów zajęć. Celem zajęć jest także powtórzenie i systematyzowane zdobytej już wiedzy z zakresu gramatyki i ortografii rosyjskiej.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią integralną część studiów w ramach specjalizacji filologii obcej nauczycielskiej. Celem praktyk nauczycielskich jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zapoznanie studenta z wymaganiami stawianymi nauczycielom języka angielskiego. W pierwszym roku studiów magisterskich studenci odbywają praktyk pedagogicznych, których celem jest zapoznanie się z kwestiami wychowawczymi uczniów ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Drugą część praktyk stanowią praktyki dydaktyczne, które ułatwiają zebranie doświadczeń prowadzenia lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej. Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach praktyk dydaktycznych należy obserwacja, przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie lekcji języka angielskiego w klasach szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PJS1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general Integrated Skills course.

Strona przedmiotu
340-ON2-1PJS2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A general Integrated Skills course.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SEMA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W pierwszym semestrze: Wprowadzenie do seminarium magisterskiego na kierunku: Filologia obca nauczycielska. Studia stacjonarne drugiego stopnia (rok pierwszy, semestr pierwszy).

W drugim semestrze: Planowanie badania własnego, pisanie rozdziału teoretycznego.

W trzecim semestrze: Przeprowadzenie badania, ukończenie rozdziału teoretycznego, pisanie rozdziału empirycznego.

W czwartym semestrze: Dokończenie rozdziału empirycznego, napisanie rozdziału konkludującego, napisanie wstępu, doszlifowanie pracy.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SEMA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań językowych i dydaktycznych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych i dydaktycznych.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SEMR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań glottodydaktycznych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych i dydaktycznych.

Strona przedmiotu
340-ON2-1SEMR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23 Rok akademicki 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań glottodydaktycznych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych i dydaktycznych.

Strona przedmiotu
340-ON2-1TK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest rozwijanie twórczego potencjału i kreatywności studentów w sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie); sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka) oraz sferze działaniowej. Studenci podczas zajęć będą rozpoznawać i rozwijać własne zasoby twórcze oraz cechy twórczego nauczyciela, których samoświadomość jest podstawowym warunkiem projektowania działań edukacyjnych stymulujących kreatywność ucznia.

Strona przedmiotu
340-ON2-1WDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
340-ON2-1WKI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu prawidłowego komunikowania się, budowania relacji interpersonalnych oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Opanowanie asertywnych form komunikowania się.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)