Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bibliografia i inne źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2BZI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bibliografia i inne źródła informacji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu teorii, metodyki, historii i organizacji bibliografii oraz innych źródeł informacji w Polsce i na świecie oraz praktycznych umiejętności wyszukiwania i oceny informacji z punktu widzenia użytkownika informacji. Student powinien sprawnie posługiwać się bibliografiami drukowanymi i bibliograficznymi bazami danych oraz mieć ogólną orientację w bibliograficznych przedsięwzięciach i projektach.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki, przedmiot specjalnościowy, 2 rok 1 stopnia, 30 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bibliografia: historia – teoria– praktyka, pod red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016.

J. Ratajewski, Działalność informacyjna bibliotek, w: Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 1998.

Z. Żmigrodzki, Prace bibliograficzne w bibliotekach, w: Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Bibliografia: metodyka i organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 2000.

Bibliografia: źródła – standardy – zasoby, pod red. J. Franke, Warszawa 2013.

Bibliografie regionalne: dokonania, dylematy, wnioski: materiały z konferencji Puławy 15–16 września 1994, Warszawa 1995.

Dembowska M., Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa 2001.

Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.

Skalska-Zlat M., Bibliografia w Polsce 1945-1996: naukoznawcza analiza dyscypliny, Wrocław 2002.

Sadowska J., Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia. „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 4, s. 568-596.

Sadowska J., Polska bibliografia regionalna z perspektywy półwiecza : koncepcje i realia, „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 4, s. 449-465.

Siewcka D., Światowy model informacji bibliograficznej: Programy i projekty (1950-2010), Wrocław-Warszawa 2015.

Szczepańska A.: Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 2, s. 233-251.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - udział w zajęciach, wykonanie dwóch zadań praktycznych (laboratoryjnych) w trakcie zajęć, dopuszczalne są dwie nieobecności (4 godz.), pozostałe należy zaliczać w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nosek
Prowadzący grup: Anna Nosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.