Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diplomatic and Consular Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABH
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diplomatic and Consular Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

The course is dedicated to diplomatic and consular law. The course discusses the specifics of international diplomatic and conjugal law, primarily from the perspective of treaty norms, but also shows selected examples of national regulations that serve the implementation of international relations - i.e. the foreign service of states.

It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general problems of diplomatic law, basics of international law in the field of diplomatic law, the role of customary law and diplomatic etiquette.This part of the lecture presents detailed issues related to the appointment of embassies and personnel of diplomatic missions. The role of international relations in this regard, especially diplomatic dialogue, is pointed out.


The second one focuses on consular law in international law and specificity of consular assistance. This part of the lecture presents detailed issues related to the establishment of consulates and consular staff. The specific nature of the activities of consuls, as opposed to the functions of amabasses, is discussed.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course is dedicated to diplomatic and consular law. It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general problems of diplomatic law, basics of international law in the field of diplomatic law, the role of customary law and diplomatic etiquette.

The second one focuses on consular law in international law and specificity of consular assistance.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - stacionary and elearning.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 8 hours of lectures and 8 houres of elearning

Didactic methods - lecture, consulations, presentation.

ECTS points - 4.

Student workload balance - participation in classes 8 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations related to classes 41 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

Handouts for the course will be prepared by the instructor and handed during the first class.

Further reading:

Jan Wouters, Sanderijn Duquet, and Katrien Meuwissen, The Vienna Conventions

The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, ed. by A. F. Cooper, J. Heine, and R. Thakur, Oxford 2013.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE. Graduate:

KA7_WG3 - has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and administrative procedures

KA7_WK3 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

SKILLS. Graduate:

KA7_UW1 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within specific areas of law

KA7_UO1 - is fluent in the Polish law system, about diplomatic and consular law uses the norms of individual areas of law to solve specific problems by themselves; depending on own interests (selected specialization subjects) has extended skills to solve complicated practical problems in specific fields of law

COMPETENCES. Graduate:

KA7_KK2 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills, extended by the interdisciplinary dimension

Verification: for all the effects - written exam, student presentation.

Verification of all effects in the form of written credit.

Depending on developments in the epidemiological situation, the possibility of carrying out the credit by electronic means is reserved.

Metody i kryteria oceniania:

Participation in in the class is mandatory and constitutes the basis for the final grade.

If a person misses the class and wants to make it up, it has to be done within 2 weeks during the consutlation hours.

Grade scale from 2 to 5.

The course will be evaluated based on:

1. multiple choice test of 12 questions.

Grading system:

12-11 - 5

10 - 4,5

8-9 - 4

7 - 3,5

6 - 3

2. additional 05, of the grade can be addes based on the student presentation of the selected problems of diplomatic or consular law.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Charles Francis Szymanski
Prowadzący grup: Charles Francis Szymanski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)