Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Civil Procedure

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACX Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Civil Procedure
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

During the course the student will be acquainted with the construction and functioning of basic institutions in the field of civil trial, appeals, cost of civil process, security proceedingsexecution in Polish Civil Procedure. As far as possible, Polish solutions will be compared with solutions functioning in the countries from which the participants of the classes come.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of study - full-time

Course type - specialization

Field and discipline of science - social and legal sciences

Year of study / sem. - year IV sem. 8

Prerequisites - none

The number of teaching hours divided into forms of conducting classes - 30 hours of lecture

Teaching methods - lecture, consultation

ECTS points - 6

Student workload balance - participation in 30 hours of classes (including 15 hours e-learning), preparation for classes and exam 75 hours, participation in consultations

related to classes 60 hours. Total: 150 hours, which corresponds to 6 ECTS credits

Quantitative indicators - student workload related to classes requiring direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3.0 ECTS points, and student workload not requiring direct teacher participation 75 hours, which corresponds to 3.0 ECTS points.

Literatura:

W. Dajczak, A. Szwarc, P. Wiliński, Handbook of Polish Law, Warszawa 2011,

Literatura podstawowa (wybrana)

1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. 8 zmienione i zaktualizowane, Warszawa 2016

2. H. Dolecki, Postępowanie cywilne, zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2015

3. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 12, Warszawa 2016

4. M. Manowska, Postępowania odrębne w procesie cywilnym , wyd. 3, Warszawa 2012

5. M. Manowska, Postępowanie cywilne. Kazusy, wyd. 4, Warszawa 2016

6. K.Flaga-Gieruszyńska, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, Warszawa 2019

7. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 10, C.H. Beck Warszawa 2019

8. A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019 (tom I i III), Warszawa 2020 (tom IV-V)

9. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831-18315, 1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006

10. J. Ignaczewski (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010

11. Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), C.H. Beck, Warszawa 2007

12. E. Gmurzyńska, R. Morek, Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa 2018

13. A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

14. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019

15. M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne, Warszawa 2019 oraz wyd. 2 z 2020.

16. Zasób symulacji rozpraw cywilnych przeprowadzonych w ramach Centrum Praktyk Sądowych

17. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 13, Warszawa 2020

18. Kodeks postępowania cywilnego z aktualnym stanem prawnym

Literatura uzupełniająca (wybrana)

1. H. Dolecki (red.), Postępowanie cywilne. Kazusy, Warszawa 2010

2. Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2010

3. J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, wyd. 8, C.H. Beck, Warszawa 2010

4. J. Skorupka, Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

5. T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010

6. M. Rejdak, P. Pietkiewicz, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz. Warszawa 2011

7. J. Turek, Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, wyd. 2, Warszawa 2011

8. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, wyd. 5, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Knowledge

The student has in-depth knowledge of the principles and institutions in the field of civil procedure K_W03;

The student knows and understands the terminology proper to civil procedure K_W08

Skills

The student is able to correctly interpret and explain the meaning of certain norms and the mutual relations between these norms in the

framework of civil procedure K_U01;

Student efficiently moves in the Polish law system, uses civil procedure norms to solve specific problems on his own; depending on his own

interests (selected specialization subjects) he has extended skills of solving complicated practical problems in the field of civil procedure K_U05

Social competence

The student can independently and critically complement knowledge and skills, extended by an interdisciplinary dimension K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Attendance; assessment of activity during classes, engagement in conversation; assessment of prepared essays, assessment of activity during e-learning classes.

Written (essay on a chosen topic) or oral exam. Grade 2 to 5.

Depending on the development of the epidemic, it is reserved to pass the exam / exam using electronic means of communication.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bieliński
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.