Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entrepreneurs Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAED
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Entrepreneurs Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

The aim of the course is the provision of knowledge about basic notions of the administrative law; knowledge of forms of public administration activity, methods of its functioning and categorizing of sources of administrative law.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of study - stationary

Course type - optional

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes – 16 hours of lectures

Didactic methods - lecture, consultations, presentation, e-learning

ECTS points: 4

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations related to classes 33 hours, exam 1 hour.

Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

1. Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union.

2. Act of 6 March 2018 on entrepreneurs - Entrepreneurs Act.

3. T. Dubowski, Constitutional Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2011.

4. M. Etel, Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok Law Books, Bialystok 2014.

5. J. Cory, Business Ethics, New York 2005.

6. M.K. Sinha, Business and Human Rights, California 2013.

7. B. Ball, F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979.

8. E. Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Legal Terms, Warszawa 2012.

9. Case law – indicated by the teacher.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE:

K_W03 - has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and administrative procedures

K_W08 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

SKILLS :

K_U01 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within specific areas of law

K_U05 is fluent in the Polish law system, uses the norms of individual areas of law to solve specific problems by themselves; depending on own interests (selected specialization subjects) has extended skills to solve complicated practical problems in specific fields of law

COMPETENCES:

K_K06 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills, extended by the interdisciplinary dimension

Metody i kryteria oceniania:

Attendance; assessment of activity during classes, engagement in conversation; assessment of prepared essays or presentations, assessment of activity during e-learning classes.

Written (essay or test).

Grade scale from 2 to 5

Depending on stage of development of the pandemic, exam may be conducted in remote form.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zapolska
Prowadzący grup: Karolina Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of study - stationary

Course type - optional

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes – 16 hours of lectures

Didactic methods - lecture, consultations, presentation, e-learning

ECTS points: 4

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations related to classes 33 hours, exam 1 hour.

Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

1. Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union.

2. Act of 6 March 2018 on entrepreneurs - Entrepreneurs Act.

3. T. Dubowski, Constitutional Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2011.

4. M. Etel, Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok Law Books, Bialystok 2014.

5. J. Cory, Business Ethics, New York 2005.

6. M.K. Sinha, Business and Human Rights, California 2013.

7. B. Ball, F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979.

8. E. Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Legal Terms, Warszawa 2012.

9. Case law – indicated by the teacher.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course aims to indicate selected issues related to entrepreneurs. It is an introductory course providing students with basic information concerning entrepreneurs in Poland and the EU. The aim of the course is to introduce the students to the main ideas, knowledge, and trends of the legal aspects of entrepreneurship in Poland and the EU. The course identifies rules for starting, conducting, and terminating economic activity within the territory of the Republic of Poland, including the rights and obligations of entrepreneurs.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of study - stationary

Course type - optional

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes – 16 hours of lectures

Didactic methods - lecture, consultations, presentation, e-learning

ECTS points: 4

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations related to classes 33 hours, exam 1 hour.

Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

1. Treaty on European Union, Treaty on the Functioning of the European Union.

2. Act of 6 March 2018 on entrepreneurs - Entrepreneurs Act.

3. T. Dubowski, Constitutional Law of the European Union, Temida 2, Białystok 2011.

4. M. Etel, Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok Law Books, Bialystok 2014.

5. J. Cory, Business Ethics, New York 2005.

6. M.K. Sinha, Business and Human Rights, California 2013.

7. B. Ball, F.W. Rose, Principles of Business Law, London 1979.

8. E. Myrczek-Kadłubicka, Lexicon of Legal Terms, Warszawa 2012.

9. Case law – indicated by the teacher.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)