Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU Administrative Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAEP
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: EU Administrative Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

The course deals with the basics of the administrative law of the European Union. It starts with general presentation of EU law and its relation towards national law. Then, it refers to the following issues: basic characteristics, concepts and sources of EU administrative law, direct (includin organisational aspects and the problem of legal forms of action) and indirect implementation of EU law as well as challenges and perspectives of EU administrative law development.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course deals with the basics of the administrative law of the European Union. It starts with general presentation of EU law and its relation towards national law. Then, it refers to the following issues: basic characteristics, concepts and sources of EU administrative law, direct (includin organisational aspects and the problem of legal forms of action) and indirect implementation of EU law as well as challenges and perspectives of EU administrative law development.

Pełny opis:

Studies profile - academic

Studies form – stationary

Type of course – specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes – 15 hours of lecture Teaching methods - lecture, consultation

Number of ECTS credits – 3

Student's workload:

- participation in lectures - 8 h

- e-learning - 7 h

- consultations - 42 h

- individual activities - 18 h (homework, preparation for exam)

Quantitative indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 50 hours (lecture, consultations) - 2 ECTS

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 25 hours (e-learning, homework, preparation for the exam) - 1 ECTS

Literatura:

TEU, TFEU

and materials provided y the lecturer on a regular basis

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- student has an in-depth knowledge concerning principles and institutions (and procedures) of EU administrative law (KA7_WG3)

- student knows and understands basic legal terminology as well as the terminology specific to EU administrative law (KA7_WK3)

Skills:

- correctly interprets and explains the meaning of of certain legal norms and the relationship between these norms within EU administrative law (KA7_UW1)

- uses norms of particular fields of law to solve specific problems; depending on his/her own interests (EU admonistrative law) has extended skills of solving complicated practical problems in a specific area of law (KA7_UO1)

Social competence:

- student is able to supplement individually and critically his/her konowledge and skills including also interdisciplinary aspects (KA7_KK2)

Verification: for all the effects - oral exam (list of topics included in part. B), in justified cases - written exam (single-choice test)

Depending on epidemic situation and limitations connected to it the exam might be organized via e-learning platform (e.g. EduPortal), in

such case it will be written exam - real time test (single-choice)

Metody i kryteria oceniania:

oral exam - three questions concerning topics listed in part. B, the final result depends also on student's activity during the semester

in justified cases - written exam (single-choice test)

Depending on epidemic situation and limitations connected to it the exam might be organized via e-learning platform (e.g. EduPortal), in

such case it will be written exam - real time test (single-choice)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The course deals with the basics of the administrative law of the European Union. It starts with general presentation of EU law and its

relation towards national law. Then, it refers to the following issues: basic characteristics, concepts and sources of EU administrative law,

direct (includin organisational aspects and the problem of legal forms of action) and indirect implementation of EU law as well as

challenges and perspectives of EU administrative law development.

Pełny opis:

Studies profile - academic

Studies form – stationary

Type of course – specialized

Branch and discipline of science - social and legal science

Number of teaching hours including the form of classes – 15 hours of lecture Teaching methods - lecture, consultation

Number of ECTS credits – 3

Student's workload:

- participation in lectures - 8 h

- e-learning - 7 h

- consultations - 42 h

- individual activities - 18 h (homework, preparation for exam)

Quantitative indicators:

- student's workload requiring teacher's direct involvement - 50 hours (lecture, consultations) - 2 ECTS

- student's workload not requiring teacher's direct involvement - 25 hours (e-learning, homework, preparation for the exam) - 1 ECTS

Literatura:

TEU, TFEU

and materials provided y the lecturer on a regular basis

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)