Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etiology of Criminal Behavior

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAEX
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etiology of Criminal Behavior
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

The aim of the course is to make students familiar with the fundamental issues concerning etiology of criminal behavior – definitions, scope

of interest, principles as well as legal and technical aspects

Pełny opis:

Profile of studies - general academic

Form of studies - stacionary

Course type - specialization

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences

Year of study / sem. - year IV / sem. VII

Prerequisites - none

The number of teaching hours divided into forms of conducting classes - 15 hours of the seminar

Didactic methods - seminar, consultations.

ECTS points - 3

Student workload balance - participation in classes 15hours, preparation for classes and exam 37,5 hours, participation in consultations

related to classes 22,5 hours. Total: 75 hours, corresponding to 3 ECTS credits

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring the teacher's direct participation 37.5 hours, which corresponds to

1.5

ECTS points, and student workload that does not require direct teacher participation 37.5 hours, which corresponds to 1.5 ECTS

points.The number of teaching hours divided into forms of conducting classes - 15 hours of the seminar.

Literatura:

Jacqueline B. HelfgottCriminal Behavior, Theories Typologies and Criminal Justice, Sage Publications 2008

James Hennessy, Criminal Behavior, Routlege 1992

Glenn D. Walters, Criminality and Crime, Lexington Books 2022

Efekty uczenia się:

Knowledge

KA7_WG3, has in-depth knowledge of the principles and institutions in the field of criminal, civil, administrative, constitutional law as well

as court and administrative procedures

KA7_WK3, knows and understands the terminology appropriate for individual disciplines of law

Skills

KA7_UW1, is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms

within a specific field of law

KA7_UO1, moves efficiently in the Polish legal system, uses the norms of individual areas of law to independently solve specific problems;

depending on their own interests (selected specialization subjects), has extended skills in solving complex practical problems in a specificfield of law

Social competence

KA7_KK2, can independently and critically supplement knowledge and skills, extended by an interdisciplinary dimension

Metody i kryteria oceniania:

Forms and conditions of credit:

participation in discussions, attendance in class, individual project.

Depending on the applicable regulations, the assessment may be carried out using electronic means of communication.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)