Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Environmental Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAFA
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Environmental Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

1. Principles of Environment Protection Law

2. Environmental regulatory framework

3. ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN POLAND

4. The new Polish Act on Waste of 2012

5. Enhancing waste management at the local level: challenges and best practices for delivering high quality service.

6. Counteracting Animal Homelessness and Providing Care for Stray Animals as a Task of a Commune

Pełny opis:

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of seminar.

Didactic methods - seminar, consultations.

ECTS points - 4.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, (8h in EL) preparation for classes and exam 50 hours, participation in

consultations

related to classes 33 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to

2.0 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2.0 ECTS credits

Literatura:

S. Biernat, A. Wasilewski, Environmental Legislation in Poland, Fordham Environmental Law Review vol. 4 nr 1 2011

K. Karpus, The new Polish Act on Waste of 2012, Polish Yearbook of Enviromental Law, no 3/2013

Polish Yearbook of Enviromental Law

Efekty uczenia się:

Knowledge: KP7_WG1

has extended knowledge of the nature of science

legal issues, their place in the system of sciences

and relations to other sciences

Skills: KP7_UW2 - can interpret and explain correctly

the importance of specific legal norms

and the interrelationships between these norms

in an interdisciplinary approach;

Social competences:KP7_KR1 - is able to cooperate and work in a group,

taking on various roles in it,

oral or written or assessment for student activity in a remote form (EL)

Metody i kryteria oceniania:

oral or written or assessment for student activity in a remote form. Preparing a presentation

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Modrzejewski
Prowadzący grup: Artur Modrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Principles of Environment Protection Law

2. Environmental regulatory framework

3. ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN POLAND

4. The new Polish Act on Waste of 2012

5. Enhancing waste management at the local level: challenges and best practices for delivering high quality service.

6. Counteracting Animal Homelessness and Providing Care for Stray Animals as a Task of a Commune

Pełny opis:

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of seminar.

Didactic methods - seminar, consultations.

ECTS points - 4.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, (8h in EL) preparation for classes and exam 50 hours, participation in

consultations

related to classes 33 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to

2.0 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2.0 ECTS credits

Literatura:

S. Biernat, A. Wasilewski, Environmental Legislation in Poland, Fordham Environmental Law Review vol. 4 nr 1 2011

K. Karpus, The new Polish Act on Waste of 2012, Polish Yearbook of Enviromental Law, no 3/2013

Polish Yearbook of Enviromental Law

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Principles of Environment Protection Law

2. Environmental regulatory framework

3. ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN POLAND

4. The new Polish Act on Waste of 2012

5. Enhancing waste management at the local level: challenges and best practices for delivering high quality service.

6. Counteracting Animal Homelessness and Providing Care for Stray Animals as a Task of a Commune

Pełny opis:

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of seminar.

Didactic methods - seminar, consultations.

ECTS points - 4.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, (8h in EL) preparation for classes and exam 50 hours, participation in

consultations

related to classes 33 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to

2.0 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2.0 ECTS credits

Literatura:

S. Biernat, A. Wasilewski, Environmental Legislation in Poland, Fordham Environmental Law Review vol. 4 nr 1 2011

K. Karpus, The new Polish Act on Waste of 2012, Polish Yearbook of Enviromental Law, no 3/2013

Polish Yearbook of Enviromental Law

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)