Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie IT usługami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3ITU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0688) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące technologie informacyjno-komunikacyjne
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie IT usługami
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (lista przedmiotów):

Język angielski 1000-IS1-1ANG

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem teoretycznej części kursu jest ogólne zapoznanie z zakresem biblioteki ITIL®, pozwalające na zrozumienie istoty najlepszych

praktyk oraz korzyści, które może przynieść ich zaadoptowanie w organizacji IT.

Celem praktycznej części kursu jest szkolenie

• zdefiniowania procesów dla obszarów świadczących usługi informatyczne,

• budowy katalogu usług informatycznych i treści umów gwarantujących uzgodniony poziom świadczenia usług informatycznych,

• w zakresie organizacji Service Desk, budowy umów SLA, OLA oraz modelowania procesów ITIL.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne: Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresów:

• Język angielski

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 wykładów, 15 laboratorium, 15 projekt

Metody dydaktyczne: Wykład, analiza przypadków biznesowych, dyskusja, rozwiązanie przykładów, praca laboratoryjna, projekt, analiza przypadków,

Punkty ECTS: 4

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów - 1.7 ECTS

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych - 15 godz.

- udział w zajęciach projektowych - 15 godz.

- czas trwania zaliczenia - 4 godz.

Udział w konsultacjach: - 1 godz.

2. o charakterze praktycznym - 2.3 ECTS

- Przygotowanie do zajęć, zaliczenia - 35 godz.

- Przygotowanie sprawozdań, projektu - 25 godz.

- Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. ITIL v.4: https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_4

2. Joanna Wróbel. Zarządzanie procesami biznesowymi w IT przez Altiris

Management Suite według najlepszych praktyk ITIL. Warszawa,

29.01.2009, GigaCon

3. Opis oprogramowania Service Desk.

https://www.manageengine.com/products/service-desk/

Literatura pomocnicza

1. IT Service Management.

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_service_management

https://www.atlassian.com/itsm

Efekty uczenia się:

KP6_WK2 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UW16 Umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

KP6_UK1 Posługuje się terminologią informatyczną w języku angielskim.

KP6_UK2 Potrafi przygotować opracowanie zagadnień informatycznych w języku polskim oraz zaprezentować je.

KP6_UK3 Potrafi samodzielnie opracować rozwiązanie zadanego zagadnienia informatycznego z pogranicza teorii i praktyki oraz przedstawić rozwiązanie i wnioski.

KP6_UO1 Potrafi pracować w zespole programistycznym przy kompleksowym rozwiązaniu zadanego problemu.

KP6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań

KP6_KO1 Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym

KP6_KR1 Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym

Sposób weryfikacji efektów - zaliczenie przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu - zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas
Prowadzący grup: Germanas Budnikas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem teoretycznej części kursu jest ogólne zapoznanie z zakresem biblioteki ITIL®, pozwalające na zrozumienie istoty najlepszych

praktyk oraz korzyści, które może przynieść ich zaadoptowanie w organizacji IT.

Celem praktycznej części kursu jest szkolenie

• zdefiniowania procesów dla obszarów świadczących usługi informatyczne,

• budowy katalogu usług informatycznych i treści umów gwarantujących uzgodniony poziom świadczenia usług informatycznych,

• w zakresie organizacji Service Desk, budowy umów SLA, OLA oraz modelowania procesów ITIL.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - informatyka

Rok studiów/semestr: 3 / 5

Wymagania wstępne: Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresów:

• Język angielski

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 wykładów, 15 laboratorium, 15 projekt

Metody dydaktyczne: Wykład, analiza przypadków biznesowych, dyskusja, rozwiązanie przykładów, praca laboratoryjna, projekt, analiza przypadków,

Punkty ECTS: 4

1. wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów - 1.7 ECTS

- udział w wykładach - 15 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych - 15 godz.

- udział w zajęciach projektowych - 15 godz.

- czas trwania zaliczenia - 4 godz.

Udział w konsultacjach: - 1 godz.

2. o charakterze praktycznym - 2.3 ECTS

- Przygotowanie do zajęć, zaliczenia - 35 godz.

- Przygotowanie sprawozdań, projektu - 25 godz.

- Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. ITIL v.4: https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_4

2. Joanna Wróbel. Zarządzanie procesami biznesowymi w IT przez Altiris

Management Suite według najlepszych praktyk ITIL. Warszawa,

29.01.2009, GigaCon

3. Opis oprogramowania Service Desk.

https://www.manageengine.com/products/service-desk/

Literatura pomocnicza

1. IT Service Management.

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_service_management

https://www.atlassian.com/itsm

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.