Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja pomocy społecznej 380-SS1-1HEM
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Struktura i organizacja pomocy społecznej 380-SS1-1HEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (parzyste), 10:15 - 11:45
sala A110
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Szymanowska
Literatura:

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2011.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, UWM, Olsztyn 2008.

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2010.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

Ustawy i rozporządzenia regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych z pomocy społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl).

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia dotyczące organizacji pomocy społecznej.

Realizacja zadań pomocy społecznej na rzecz jednostek i rodzin - kryteria i zasady udzielania w wybranych instytucjach.

Struktura i organizacja pomocy społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Analiza problemów, potrzeb i oczekiwań oraz weryfikacja obszarów wsparcia i kierunków zmian na przykładzie wybranych zagadnień w „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020”.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć, wynik uzyskany z pracy wykonanej indywidualnie na temat struktury i organizacji pomocy społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym (prezentacja) oraz zespołowej (analiza przypadku).

Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.