Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo pracy [370-WS1-2GU] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo pracy [370-WS1-2GU]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 14:00 - 15:30
sala 213
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Tomasz Kałużny, Iwona Sierocka
Literatura:

Ludwik Florek, Prawo pracy, Warszawa 2021

Zakres tematów:

MODUŁ I.

Wprowadzenie – pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy. Źródła i zasady prawa pracy. Wpływ regulacji unijnych na stosowanie krajowych przepisów prawa pracy.

MODUŁ II.

Stosunek pracy – pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy, elementy stosunku pracy, przekształcenia po stronie pracodawcy - przejście zakładu pracy.

MODUŁ III.

Umowy o pracę – rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę, zmiany treści umowy o pracę.

MODUŁ IV.

Rozwiązywanie umów o pracę – przepisy ogólne. Realizacja roszczeń pracowniczych.

MODUŁ V.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane.

MODUŁ VI.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane.

MODUŁ VII.

Rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wygaśnięcie stosunku pracy.

MODUŁ VIII.

Obowiązki stron stosunku pracy, w tym przeciwdziałanie mobbingowi, świadectwa pracy i zakaz konkurencji. Dokumentacja pracownicza.

MODUŁ IX.

Wynagrodzenie za pracę, w tym premie i nagrody, odprawy.

MODUŁ X.

Czas pracy – normy, systemy i rozkłady czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta.

MODUŁ XI.

Uprawnienia urlopowe i rodzicielskie pracowników.

MODUŁ XII.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Outsourcing pracowniczy.

Telepraca, praca zdalna – home office.

MODUŁ XIII.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność materialna i za mienie powierzone.

MODUŁ XIV.

Realizacja roszczeń pracowniczych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

MODUŁ XV.

Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, koszty postępowań sądowych. Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

Metody dydaktyczne:

prezentacja zagadnień przez prowadzącego, dyskusja, analiza orzecznictwa, kazusy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu 75%, aktywność na zajęciach 25%,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)