Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. I [370-WN1-1LJA] Rok akademicki 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski cz. I [370-WN1-1LJA]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 10:00 - 11:45
sala 110
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-03 10:00 : 11:45 sala 110
Budynek Wydziału Prawa
2024-03-16 10:00 : 11:45 sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa
2024-03-17 10:00 : 11:45 sala 110
Budynek Wydziału Prawa
2024-04-06 10:00 : 11:45 sala e-learning
Budynek Wydziału Prawa
2024-04-07 10:00 : 11:45 sala 110
Budynek Wydziału Prawa
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Literatura podstawowa

Boyle Ch., Chersan I., Campaign, English for Law Enforcement, Macmillan, 2009.

Sendur A.M. , English for Safety, Security and Law Enforcement, Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków, 2012.

Taylor J. Dooley J. Career Paths, Police, Express Publishing, 2011.

Cyganik, M. Legal English Basics, , Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Literatura uzupełniająca:

Evans V., Dooley J., Smith D.J., Career Paths ; Law, Express Publishing, 2011.

Krois-Lindner A., Firth M.; Introduction to International Legal English; Cambridge University Press; 2014

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com, www.learnenglish.britishcouncil.org, www.learn-english-today.com, www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.euronews.com, www.cnn.com, www.bbc.co.uk, itp.

Zakres tematów:

Tematy ogólne:

1. How to make a good speech and how to present oneself professionally.

2. Soft skills (critical thinking).

3. Student jobs and employment market/Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

4. Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie w odniesieniu do kwestii dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego/ narodowego/wewnętrznego oraz kwestii prawnych.

5. Social issues selected by the students (e.g. human trafficking, modern slavery, cyberviolence).

6. Doskonalenie umiejętności pisania (raportów, esejów, streszczeń artykułów, case studies w oparciu o realizowane tematy ogólne i specjalistyczne).

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami specjalistycznymi:

1. Służby mundurowe.

2. Uzbrojenie.

3. Misje pokojowe, działania wojenne.

4. Prawo i postępowanie karne.

5. Straż Miejska.

6. Wprowadzenie w terminologię prawniczą.

- systemy prawne, ustrój konstytucyjny RP

- źródła prawa i proces legislacyjny

7. Prawa człowieka

8. Wymiar sprawiedliwości.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w case studies.

4.Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Moduły e-learningowe na platformie eduPortal.

8. "Flipped class".

9. Konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- regularna obecność na zajęciach (student może opuścić 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia);

- aktywny udział w zajęciach;

- regularne przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie prac pisemnych na minimum 51%;

- zaliczenie na min. 51% testów/prac/zadań kontrolnych sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie eduPortal.

Część I lektoratu kończy się zaliczeniem na ocenę (po II semestrze), która jest średnią ocen uzyskanych przez studenta w obu semestrach.

UWAGA:

W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2 w semestrze) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nadplanową nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)