Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
350-HS2-1AH-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2KANH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzające studentów w warsztat antropologii i łączącej badania historyczne z teoriami antropologicznymi.

Strona przedmiotu
350-HS2-1BHP-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1BHPN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1PM10 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1DP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy

(tzn. stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania i opieki) za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) lub korekcyjnego jak też podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
350-HS2-1DP-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1DH1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs „Dydaktyka historii” (cz. 1, 2, 3) wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela historii w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej. Zakres tematyczny obejmuje analizę treści nauczania przedmiotu „historia”, ze zwróceniem uwagi na typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem. Studenci zaznajamiają się z celami, formami organizacyjnymi i metodami nauczania, a także efektywnym doborem środków dydaktycznych (w tym zasobów internetowych), wspomagających nauczanie przedmiotu, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów. Podczas zajęć uczestnicy kursu poznają zasady wykorzystywania na lekcjach źródeł historycznych, dowiadują się o strukturze i typach lekcji, o pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach edukacji historycznej, uczą się zasad oceniania. Analizują programy nauczania oraz wdrażają do planowania pracy dydaktycznej. Są także zapoznawani z zasadami indywidualizacji procesu nauczania oraz współpracy z rodzicami.

Strona przedmiotu
350-HS2-1DH1-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2DH2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2DH3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2EG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1PM4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest szerokie omówienie sfery zainteresowań badawczych geografii historycznej, jej dotychczasowego dorobku (tak w Polsce jak i na świecie), oraz zapoznanie się z metodami i technikami badawczymi stosowanymi przez geografów historycznych.

Strona przedmiotu
350-HS2-1PM6-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest szerokie omówienie sfery zainteresowań badawczych geografii historycznej, jej dotychczasowego dorobku (tak w Polsce jak i na świecie), oraz zapoznanie się z metodami i technikami badawczymi stosowanymi przez geografów historycznych.

Strona przedmiotu
350-HS2-2PM15 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1PM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie głównych kierunków i form dyplomacji w dziejach powszechnych i historii Polski, dostarczenie studentom wiedzy na temat roli i znaczenia dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego, usystematyzowanie pojęć z zakresu dyplomacji, omówienie znaczenia dyplomacji na poszczególnych etapach rozwoju cywilizacyjnego i historycznego, podkreślenie roli dyplomacji publicznej i soft power, nabycie umiejętności dostrzegania i wyciągania wniosków na temat związków między polityką zagraniczną, dyplomacją a przemianami cywilizacyjnymi w rozwoju historycznym oraz politycznym.

Strona przedmiotu
350-HS2-1PM4-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2PM21 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie głównych kierunków i form dyplomacji w dziejach powszechnych i historii Polski, dostarczenie studentom wiedzy na temat roli i znaczenia dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego, usystematyzowanie pojęć z zakresu dyplomacji, omówienie znaczenia dyplomacji na poszczególnych etapach rozwoju cywilizacyjnego i historycznego, podkreślenie roli dyplomacji publicznej i soft power, nabycie umiejętności dostrzegania i wyciągania wniosków na temat związków między polityką zagraniczną, dyplomacją a przemianami cywilizacyjnymi w rozwoju historycznym oraz politycznym.

Strona przedmiotu
350-HS2-1PM10-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2PM22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1PM1-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2PM13 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1HIN-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2KHIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone kwestiom narracyjnym w analizie źródeł historycznych.

Strona przedmiotu
350-HS2-1PM13-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omawiana będzie historia myśli ludzkiej, analizowana przez pryzmat kluczowych pojęć takich jak: jednostka, państwo, demokracja, tradycja, naród, wolność, sprawiedliwość, równość, własność i inne. Zajęcia mają na celu ułatwić studentom zrozumienie genezy i ewolucji wyobrażeń na temat otaczającego świata, które - by przywołać słowa twórcy koncepcji historii idei A. Lovejoya - znajdowały wyraz w kolektywnym myśleniu dużych grup ludzkich na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
350-HS2-2PM11
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omawiana będzie historia myśli ludzkiej, analizowana przez pryzmat kluczowych pojęć takich jak: jednostka, państwo, demokracja, tradycja, naród, wolność, sprawiedliwość, równość, własność i inne. Zajęcia mają na celu ułatwić studentom zrozumienie genezy i ewolucji wyobrażeń na temat otaczającego świata, które - by przywołać słowa twórcy koncepcji historii idei A. Lovejoya - znajdowały wyraz w kolektywnym myśleniu dużych grup ludzkich na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
350-HS2-1PM5-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2PM12 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-1PM7-22 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-HS2-2PM10
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)