Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Chemii

Jednostka: Wydział Chemii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
310-ERS-CAZE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of the course is to familiarize students with the role and importance of analytical chemistry, the analytical process and its stages. Students gain an extended knowledge of the strategy, methods of sampling and preparation of samples for analysis, and analytical methods used in chemical analysis. They also learn how to check the reliability of analytical results.

Strona przedmiotu
310-ERS-CNZE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-2PDWIV-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1ACH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie kryminalistycznej i sądowej.

Strona przedmiotu
310-CS1-2PDWVII-4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-KS2-1DNA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz

zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione

zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego,

plastydowego.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWX-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Analiza Leków umożliwia poznanie norm prawnych regulujących funkcjonowanie laboratoriów analitycznych, różnych metodyk przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej, szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej (teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania) orz nabycie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWXI-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Analiza Leków umożliwia poznanie norm prawnych regulujących funkcjonowanie laboratoriów analitycznych, różnych metodyk przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej, szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej (teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania) orz nabycie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Strona przedmiotu
310-JBS1-3PDWVI-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-2AZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w sposób teoretyczny i praktyczny z klasycznymi i instrumentalnymi metodami analitycznymi oznaczania głównych składników żywności, wprowadzanych dodatków oraz zanieczyszczeń żywności.

Strona przedmiotu
310-KS2-1APR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z zjawiskiem podrabianiem towarów, regulacjami prawnymi i organizacyjnymi organów państwowych oraz metodami i procedurami stosowanymi współcześnie w badaniach autentyczności produktów.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWX-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-ERS-3PDWIX10 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-3BEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-2PDWI-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, potencjalnymi zanieczyszczeniami oraz skutkami ich działania na organizm człowieka.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analityką próbek środowiskowych (powietrza, wody, ścieków, gleby) oraz biologicznych (m.in. roślin, płynów biologicznych). Studenci zapoznają się z metodami analizy powierzchni (LA-ICP-MS, SIMS, XRF) stosowanymi w bioanalizie i ekoanalizie. Zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą biosensorów oraz nowoczesnych metod z pogranicza biologii i chemii (t.j. metalomiki, metabolomiki, proteomiki).

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje poznanie niektórych właściwości związków biologicznie czynnych (białka, fosfolipidy, cukry)oraz metod ich izolacji i analizy jakościowej i ilościowej w różnego typu materiale biologicznym. Pozwala na poznanie parametrów reakcji enzymatycznej, metod oznaczania aktywności enzymów naturalnych oraz sposobów inhibicji enzymów. Realizacja przedmiotu umożliwi zastosowanie powszechnie znanych metod detekcji do oznaczeń bioanalitycznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami stosowanymi w laboratoriach diagnostycznych i ich bezpośrednim zastosowaniem w różnych próbkach naturalnych.

Strona przedmiotu
310-ERS-1PDWI-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject covers the knowledge of some properties of biologically active compounds (proteins, phospholipids, sugars) and methods of their isolation and qualitative and quantitative analysis in various types of biological material. It allows to learn the parameters of the enzymatic reaction, methods of determining the activity of natural enzymes and methods of enzyme inhibition. Realization of the course will enable the use of commonly known detection methods for bioanalytical determinations. Students learn the basic methods used in diagnostic laboratories and their direct application to various natural samples.

Strona przedmiotu
310-CS1-3BIC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podstawowej biochemii wprowadza studentów w zagadnienia chemizmu procesów życiowych oraz w sposób skrótowy omawia istotniejsze i wybrane metody badań, oraz rolę i przemiany wybranych związków chemicznych w organizmach żywych. Wykład interaktywny - aktywny udział i przygotowanie studenta/studentki na każdy wykład z poprzednio prezentowanego materiału jest niezbędne do dalszego zrozumienia i śledzenia prezentowanych treści.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszczalne jedno opuszczenie - konieczne nadrobienie straconych treści).

Strona przedmiotu
310-JBS1-3BRM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają studentowi problem odpadów polimerowych. Pozwalają poszerzyć wiedzę z zakresu recyklingu odpadów polimerowych oraz nowoczesnych technik wytwarzania materiałów biodegradowalnych.

Zajęcia praktyczne wskażą nowoczesne metody analizy materiałów polimerowych oraz procesów badania biodegradacji.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-33 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą elektrochemii błon biologicznych i układów je modelujących. Szczególny nacisk będzie położony na poznanie metod używanych do badań błon lipidowych (metoda Langmuira, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, mikroelektroforeza).

Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWI-2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia. Podczas zajęć omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Strona przedmiotu
310-JBS1-2CHA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia analityczna zapoznaje studentów z podstawami metod analizy jakościowej i ilościowej oraz pozwala na praktyczne wykonanie wybranych oznaczeń. Student zdobywa umiejętności pracy laboratoryjnej oraz obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Strona przedmiotu
310-CS1-1CHA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia analityczna I umożliwia:

- zapoznanie z równowagami jonowymi w roztworach

- praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji,

- zapoznanie z podstawami jakościowej analizy klasycznej oraz przykładowymi metodami tej analizy

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia analityczna II zapoznaje studentów z podstawami klasycznych metod analizy ilościowej oraz pozwala na praktyczne wykonanie wybranych oznaczeń. Student zdobywa umiejętności pracy laboratoryjnej oraz obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CANZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem chemii analitycznej, procesem analitycznym i jego etapami. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą strategii, sposobów pobierania i przygotowania próbek do analizy oraz metod analitycznych stosowanych w analizie chemicznej. Zapoznają się również ze sposobami sprawdzania wiarygodności wyników analiz.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWII-24 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie Studenta z budową, podziałem, właściwościami chemicznymi i syntezą cukrów, lipidów i białek.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Strona przedmiotu
310-CS1-3CHF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Chemia fizyczna II związane z podstawowymi definicjami i prawami elektrochemii, elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawiskami powierzchniowymi i adsorpcją, fizykochemią układów zdyspergowanych, koloidów i makrocząsteczek, kinetyką chemiczną i katalizą oraz fotochemią.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)