Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
320-ES1-2PDW6A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w prawidłowościami zachowań konsumenckich, sposobami ich kwantyfikacji oraz możliwością ich implementacji w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w ramach eko-inicjatyw gospodarczych.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW1A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami dot. nieruchomości i gospodarki nimi. Podczas zajęć zostaną podjęte zarówno zagadnienia odnoszące się do regulacji prawnych, jak i ekonomicznych aspektów gospodarowania nieruchomościami.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW11A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty ekomarketingu oraz opanowanie umiejętności związanych z kreowaniem wartości poprzez ofertę skierowaną do konsumentów wrażliwych na kwestie ekologiczne. Poza podstawowymi pojęciami i mechanizmami studenci poznają również instrumenty oddziaływania na rynek, a także potrafią przygotować kompleksową strategię marketingową w oparciu i perspektywę ekologiczną.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW12D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z międzynarodowym wymiarem problemów ochrony środowiska oraz polityki ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego. Uzyskają zaawansowaną wiedzę o przyczynach i mechanizmach globalnych problemów środowiskowych oraz roli handlu międzynarodowego w ich powstawaniu i rozwiązywaniu. Poznają system instytucji międzynarodowych w sferze ochrony środowiska. Dowiedzą się, jakie działania społeczność międzynarodowa podejmuje obecnie w sferze ochrony środowiska.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW13D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze współczesnym rozmieszczeniem gatunków na Ziemi w ujęciu ekogeograficznym (formacje roślinne i biomy) oraz czynnikami kształtującymi to rozmieszczenie teraz i w przeszłości. Studenci przygotowują „wycieczki” po tundrze, tajdze, pustyni, stepach, sawannach i lasach deszczowych poznając w ten sposób i zachęcając do poznania niezwykłej różnorodności biomów lądowych, ich ekologicznej równowagi i zagrożeń wynikających z działalności człowieka, wzrostu liczebności jego populacji, a także zmian klimatycznych.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW14A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekogenetyka to dział genetyki zajmujący się genetycznym zróżnicowaniem wrażliwości na czynniki środowiskowe np. pokarm (mleko, alkohol), czynniki toksyczne (metale ciężkie, pestycydy), rakotwórcze (związki arsenu, chromu, niklu) czy leki (warfaryna, sukcynylocholina). Po zakończeniu przedmiotu student będzie miał świadomość, że nieznaczne różnice genetyczne powodują, że poszczególni ludzie reagują w odmienny sposób na taką samą ekspozycję środowiskową. Student będzie umiał wyjaśnić dlaczego niektórzy ludzie są obarczeni znacznie wyższym ryzykiem rozwoju choroby, która jest powodowana określonym czynnikiem środowiskowym.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW14B brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Surowce naturalne to występujące w przyrodzie materiały pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego wykorzystywane w różnych procesach technologicznych. Ich występowanie oraz wykorzystanie decyduje o poziomie rozwoju gospodarczego na świecie. W ramach zajęć omówione zostaną surowce mineralne, ich wykorzystanie, znaczenie i wpływ na rozwój gospodarczy poszczególnych państw świata. Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przedstawione zostaną w ujęciu zróżnicowania środowiskowego na świecie. Wskazane zostaną najważniejsze surowce tego typu wpływające na bilans handlowy poszczególnych państw i regionów.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW15D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom budowy morfologicznej i anatomicznej oraz biochemii rodzaju konopie Cannabis, ze szczególnym naciskiem na plastyczne różnicowanie się tejże budowy i wynikających z tego problemów taksonomicznych i ekonomicznych. Student poznaje te właściwości konopi, które są kluczowe z punktu widzenia ich wykorzystania w gospodarce człowieka. Przedmiot ukazuje wszystkie obszary gospodarki, w których konopie miały, mają i będą miały zastosowanie. Dzięki przedmiotowi student odkrywa mocne i słabe strony zastosowanie konopi w ekobiznesie.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW16B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem ekosystemów torfowiskowych. Torfowiska niskie, przejściowe i wysokie zostaną przestawione w kontekście ich stosunków hydrologicznych oraz szaty roślinnej i zwierzęcej. Zostaną także omówione właściwości torfu i jego znaczenie zarówno dla funkcjonowania torfowisk, jak i w rolnictwie, medycynie, przemyśle oraz innych dziedzinach życia.

Strona przedmiotu
320-ES1-3PDWXVIIB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-3PDWXVIID brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty zarządzania procesami i siłami sprzedaży w celu maksymalizacji sprzedaży i generowania przychodów. W obszarze analiz znajdą się planowanie, kierowanie i kontrolowanie działań sprzedażowych w celu osiągnięcia celów strategicznych. Student zdobędzie wiedzę w zakresie: taktycznych celów sprzedażowych, istoty tworzenia i monitorowania realizacji bieżącego planu działań w zakresie sprzedaży, planowania i zarządzania zasobami niezbędnymi do bieżącego wsparcia sprzedaży

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW2A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przybliżenie metod uprawy żywności w rolnictwie ekologicznym z wykorzystaniem naturalnych substancji i procesów dla prowadzenia produkcji rolnej zmniejszającej negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Ponadto, zostaną również przedstawione podstawy prawne regulujące prowadzenie ekologicznych upraw i hodowli oparte na definicji produktu żywności ekologicznej funkcjonujące w Unii Europejskiej i w Polsce.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW3A brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie specyfiki działań człowieka mających na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, tj. od pozyskania surowców aż do wytworzenia gotowej żywności. Studenci zapoznają się z organizacją i funkcjonowaniem agrobiznesu, jego znaczeniem w gospodarce kraju i regionu, w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dowiedzą się też, jaki jest wpływ agrobiznesu na środowisko oraz w jaki sposób prowadzić działalność w tej dziedzinie zgodnie z wymogami ekobiznesu

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW4D brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW4C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot do wyboru 4 - Przyrodnicza, społeczna i ekonomiczna rola lasów w XXI wieku 320-ES1-2PDW4C przybliża zagadnienia wskazane w temacie. Z zastosowaniem najnowszych zdobyczy nauki, literatury fachowej oraz nowoczesnych trendów studenci poznają wieloaspektowa rolę lasów - najbardziej złożonych lądowych ekosystemów na Ziemi.

Strona przedmiotu
320-Es1-2PDW5D
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferuje studentom przegląd grup roślin ważnych w życiu człowieka ze względu na ich charakter użytkowy. Brane są pod uwagę różne aspekty zagadnienia, w tym rośliny jako źródło pożywienia dla ludzi i zwierząt, jako źródło substancji o charakterze leczniczym, jako źródło surowców wykorzystywanych w przemyśle ale także rola roślin w prawidłowym funkcjonowaniu miast. Student poznaje również te elementy budowy anatomicznej i morfologicznej roślin, które decydują o wartości użytkowej.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW6B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis


Celem kształcenia w ramach przedmiotu Ekonomia behawioralna jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy dotyczącej badająca wpływu czynników psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji gospodarczych przez jednostki i instytucje oraz konsekwencje tych decyzji.

Studenci nabędą umiejętność diagnozowania zachowań podmiotów gospodarczych w zakresie motywacji psychologicznych oraz psychologicznego podłoża podejmowania decyzji w odniesieniu do nowych informacji uzyskanych przez uczestników rynku.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW7D brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW7C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu obejmują zagadnienia związane z osiągnięciami wynikającymi z ogromnego postępu, jaki dokonał się w toksykologii środowiska. Omówiona będzie historia toksykologii. Zostanie dokonany przegląd toksykologiczny metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych. Przedstawione zostaną zdrowotne skutki ich działania oraz będą przybliżone zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW8E brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW8D brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW9B
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką generowania i wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych praktycznie - przede wszystkim w rolnictwie, medycynie i komercyjnego.

Strona przedmiotu
320-ES1-2PDW10C
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-ES1-3PDW16D brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom jak duże znaczenie mają owady w życiu człowieka i jakie są praktyczne zastosowania z nich płynące.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)