Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-AN1-3POA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 31 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 31 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 31 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PEA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest prezentacja celów, funkcji i zasad egzekwowania obowiązków publicznoprawnych oraz zapoznanie studentów z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi używanych w egzekucji administracyjnej.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PME
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, ważniejszych zagadnień merytorycznych tegoż porządku oraz praktyczne aspekty prawa międzynarodowego w perspektywie zawodowej kariery urzędniczej

Strona przedmiotu
370-AN1-3PPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień składających się na prawo podatkowe, w szczególności definicji tego pojęcia, źródeł prawa podatkowego oraz poszczególnych instytucji z tego zakresu. Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje uregulowania ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, która normuje zagadnienia z zakresu materialnego jak i procesowego prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności zagadnień materialnych i proceduralnych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-AN1-3PZP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny, na których w sposób syntetyczny przedstawiony zostanie i omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień, tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień oraz regulacje europejskie.

Strona przedmiotu
370-AN1-3SEMPIM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych, w tym: motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych oraz zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania przypisów, tworzenia bibliografii.

Strona przedmiotu
370-AN1-3SEMPAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy naukowej odpowiadającej standardom pracy licencjackiej oraz do jej obrony i złożenia z wynikiem pozytywnym obrony pracy. Rolą promotora jest wskazanie metodyki i poprawnych zasad pisania tego typu prac.

Strona przedmiotu
370-AN1-3SEMPPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem seminarium jest pogłębienie wiedzy z przedmiotu prawo pracy i prawo urzędnicze, w szczególności w zakresie podjętego tematu pracy dyplomowej, a także przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
370-AN1-3WUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa oraz obowiązki płatników i ubezpieczonych wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiona zostanie problematyka świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących ubezpieczonym, w szczególności świadczenia emerytalne z pierwszego, drugiego i trzeciego filaru społecznych

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)