Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: BiP.Stacj. 1 rok 1 stopnia sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-WS1-1AP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć jest wskazanie studentom, że wykonywanie zawodów zaufania publicznego, do których przynależą funkcjonariusze służb mundurowych, ma aspekt aksjologiczny i łączy się z sytuacjami dylematów moralnych. Dla ich rozwiązywania przydatna jest wiedza zarówno o charakterze tego rodzaju dylematów, jak i o standardach wykonywania poszczególnych zawodów. Studenci powinny się zaznajomić ze specyfiką norm deontologii zawodowej (w ich relacji do etyki ogólnej) oraz przyswoić podstawowe reguły dotyczące wypełniania ról zawodowych. Wykład dotyczy fundamentalnej problematyki oscylującej wokół standardów prawnych, a w szczególności pozaprawnych, wykonywania zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów. Koncentruje się wokół kwestii związanych z etosem służ mundurowych. Kwestie teoretyczno-prawne odniesione zostają do praktycznych aspektów wykonywania określonych zawodów, zwłaszcza z perspektywy rozwiązywania dylematów natury moralno-prawnej, które mogą pojawić się w praktyce.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu rozwoju i organizacji sił zbrojnych począwszy od czasów starożytnych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych w XX wieku. Ponadto zostaną przedstawione przykłady sił zbrojnych poszczególnych państw (USA, Izrael, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Niemy, Polska) a także zostanie ukazana rola i znaczenie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz organizacja i rola korpusu zbrojnego ONZ.

Strona przedmiotu
370-WS1-1LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, mianowicie:

-mówienia/komunikacji, pisania, czytania, słuchania.

Strona przedmiotu
370-WS1-1LJN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-WS1-1LJR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii nauk prawnych.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

- przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka w demokratycznym państwie;

- opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie;

- ukazanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań obecnych oraz wskazanie współczesnych zagrożeń praw człowieka;

- instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym.

Strona przedmiotu
370-WS1-1BC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student rozumie pojęcie bezpieczeństwa, potrafi odnosić je do potrzeb każdego człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa. Rozumie czym jest system bezpieczeństwa i potrafi opisać jego podstawowe komponenty.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiedzy z zakresu programu nauczania przedmiotu w ramach wykładów, wraz z zaprezentowaniem współczesnej praktyki ustrojowej RP. Podczas ćwiczeń omówienie wybranych zagadnień oraz zachęcanie studentów do: aktywności w ramach bieżących zajęć, dyskusji, formułowania własnych poglądów, indywidualnych prezentacji, czynnego udziału w symulowanym procesie legislacyjnym, rozwiązywania kazusów, jak też do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizje i radiowe - w tym między innymi relacje z posiedzeń Sejmu i Senatu, zasoby internetowe).

W toku wykładów i ćwiczeń wykorzystanie platformy e-learningowej - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, wskazówek metodycznych, opracowanych zagadnień, zadań do realizacji itp.

W trakcie ćwiczeń - analiza treści Konstytucji RP i innych aktów normatywnych oraz orzecznictwa TK w zakresie omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
370-WS1-1AS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)