Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-KN1-2EKO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekokryminologia zajmuje się problematyką destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Przedmiotem badań tej subdyscypliny kryminologii jest w szczególności przestępczość i inne zachowania patologiczne oraz problematyka partycypacji państw, rządów, korporacji międzynarodowych i poszczególnych społeczności w generowaniu szkód środowiskowych. W obszarze zainteresowań ekokryminologii znajduje się również efektywność działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości rozpatrywanych przez pryzmat zagrożeń ekologicznych. Zagadnienia te stanowią jednocześnie punkt wyjścia dla rozważań podejmowanych na zajęciach z "Ekokryminologii".

Strona przedmiotu
370-KN1-2LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzenie lektoratu w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych, takich jak: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie

Strona przedmiotu
370-KN1-2LJR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu kryminologii.

Strona przedmiotu
370-KN1-2KRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Strona przedmiotu
370-KN1-2PKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych instytucji prawa karnego materialnego dotyczących pojęcia i rodzajów prawa karnego, zasad obowiązywania ustawy karnej, czynu w prawie karnym, ustawowych znamion przestępstwa, okoliczności wyłączających winę, okoliczności wyłączających bezprawność, form stadialnych przestępstwa, form zjawiskowych przestępstwa, realnego zbiegu przestępstw, pozornego zbiegu przestępstw, ciągu przestępstw, zbiegu przepisów ustawy oraz znamion wybranych czynów zabronionych typizowanych w części szczególnej kk.

Strona przedmiotu
370-KN1-2SKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest prezentacja informacji dotyczących aktualnego obrazu przestępczości w Polsce. Podczas zajęć omówione zostaną następujące kwestie: struktura i dynamika przestępczości w Polsce, jej tendencje rozwojowe oraz geograficzny obraz przestępczości. Ponadto zaprezentowany zostanie modus operandi sprawców wybranych czynów zabronionych oraz wybrane aspekty organizacji świata przestępczego.

Strona przedmiotu
370-KN1-2WIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem wykładu jest poznanie wyników badań wiktymologicznych dotyczących roli ofiar przestępstw w procesie karnym, przyswojenia podstawowej siatki pojęciowej wiktymologii, doświadczeń innych krajów i standardów europejskich dla umiejętnego posługiwanie się nimi w przyszłej pracy

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)