Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
370-KS2-2KUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucją kurateli sądowej, jej charakterem, organizacją i funkcjonowaniem, a przede wszystkim z uprawnieniami i obowiązkami kuratorów wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych. Praktycznym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dokumentacją prowadzoną w ramach czynności podejmowanych przez kuratorów sądowych oraz szeregiem innych działań, takich jak współpraca z Policją, instytucjami i organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

Strona przedmiotu
370-KS2-2MTA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się przedstawienie w toku realizacji przedmiotu przedstawienie kwestii znaczenia danych i informacji dla organów ścigania. W szczególności przedstawione zostaną ustrukturyzowane metody analityczne.

Strona przedmiotu
370-KS2-2OIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami

międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PWF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie przede wszystkim pogłębić wiedzę studentów z zakresu wybranych zagadnień dotyczących problematyki patologii w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań z zakresu readaptacji i reintegracji.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki związanej z podstawowymi zasadami profilowania kryminalnego.

Strona przedmiotu
370-KS2-2PSB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat roli podmiotów prywatnych w ochronie bezpieczeństwa i zapewnianiu porządku publicznego, jak również na temat regulacji prawnych określających ramy prawne prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej w Polsce.

Strona przedmiotu
370-KS2-2SEMKW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Nauka przygotowywania i opracowywania prac magisterskich w aspekcie merytorycznym i formalnym

Omówienie zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim

Przedłożenie poszczególnych rozdziałów prac magisterskich i zaliczenie prac magisterskich

Strona przedmiotu
370-KS2-2SEMOG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

1. Propozycje zagadnień będących podstawą wyboru tematów prac magisterskich

2. Zapoznanie studentów z merytoryczno-formalnymi wymogami przygotowywania planów prac magisterskich

3. Zatwierdzenie skonstruowanych planów prac magisterskich

Strona przedmiotu
370-KS2-2SEMPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym, prawnym i wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Nauka przygotowywania i opracowywania prac magisterskich w aspekcie merytorycznym i formalnym.

Omówienie zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim.

Przedłożenie poszczególnych rozdziałów prac magisterskich i zaliczenie prac magisterskich.

Strona przedmiotu
370-KS2-2SWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat ma na celu udoskonalenie umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. Program zajęć zawiera praktyczne słownictwo i naukę korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych. Konserwatorium przygotowane jest z myślą o studentach kryminologii. Szczególny nacisk kładziony jest na słownictwo związane z kryminologią oraz dokumentami międzynarodowymi. W czasie zajęć nastąpi przygotowanie do samodzielnego korzystania z obcojęzycznych źródeł literatury fachowej, wprowadzenie słownictwa specjalistycznego i struktur gramatycznych występujących w oficjalnych dokumentach, przygotowanie do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu kryminologii, bezpieczeństwa narodowego i prawa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
370-KS2-2SED brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KS2-2TEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest charakterystyka negocjacji jako procesu ukierunkowanego na rozwiązanie konfliktu. W ramach zajęć omawiane są pojęcia negocjacji, komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) i konfliktu, a także sposoby rozwiązywania konfliktów (rywalizacja, uleganie, unikanie, kompromis, współpraca). Ponadto negocjacje prezentowane są w kontekście innych procedur rozwiązywania konfliktów: facylitacji, mediacji, arbitrażu, rozstrzygnięcia sądowego. Prezentowane są także postawy przyjmowane podczas negocjacji (style negocjacji), etapy procesu negocjacyjnego i wybrane techniki negocjacyjne. Studentom wskazywane są też charakterystyczne cechy negocjacji w tzw. sytuacjach trudnych (np. negocjacje policyjne).

Strona przedmiotu
370-KS2-2WAE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)