Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem.zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Prawo i podatki w biznesie-niestacjonarne 2 rok 1 stopnia sem.zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-TN1-2LJA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w terminologię prawniczą, podatkową i biznesową w języku obcym, a także rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2LJR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny prawa podatkowego i biznesu.

Strona przedmiotu
370-TN1-2KFA

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób problematyki systemu kontroli finansowej z punktu widzenia teorii i praktyki. W szczególności zajęć obejmą syntetyczną i przekrojową analizę systemu kontroli finansowej w Polsce, jak również stosunek kontroli finansowej do audytu.

Strona przedmiotu
370-TN1-2ODO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przedstawienie podstawowych instrumentów prawnych i definicji związanych z ochroną danych osobowych, ogólnych zasad ochrony danych osobowych, podstaw prawnych ochrony danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praktycznych aspektów udostępniania danych osobowych, organizacji ochrony danych osobowych, ochrony zbiorów

danych osobowych, udostępniania danych osobowych, kontroli ochrony danych osobowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2OPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie obowiązujących w Polsce zasad opodatkowania spółek. W ramach niniejszego wykładu zostaną przedstawione dwie grupy zagadnień. Po pierwsze opodatkowanie spółek osobowych. W ramach tej części przedstawione będą kwestie związane z opodatkowaniem spółek i wspólników na gruncie w szczególności podatku dochodowego i podatku VAT oraz podatków majątkowych. Następnie analizie poddane będą kwestie dotyczące podstawowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych - osób prawnych na gruncie CIT, VAT oraz podatków majątkowych. Przedstawienie problematyki objętej zakresem wykładu oparte będzie w pierwszym rzędzie na analizie aktów normatywnych, a także orzecznictwa sądów z zakresu przedmiotowej tematyki.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w usystematyzowany sposób problematyki międzynarodowego prawa podatkowego, a w szczególności regulacji prawnych w zakresie problematyki podwójnego opodatkowania w międzynarodowym prawie podatkowym oraz regulacji UE dotyczących harmonizacji podatkowej, przedstawienie kwestii implementacji i stosowania dyrektyw podatkowych w polskim systemie prawnym.

Strona przedmiotu
370-TN1-2POR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PDU

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji, roli i funkcji regulacji oraz zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat założeń i celów UE oraz reguł przyjętych w prawie polskim (stanowiących punkt odniesienia).

Strona przedmiotu
370-TN1-2SPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podatkami stanowiącymi dochody samorządu terytorialnego - zarówno pobieranymi przez gminne organy podatkowe, jak i tych, które są pobierane przez naczelników urzędów skarbowych. Omówione zostaną elementy konstrukcyjne tych podatków, czyli podmioty zobowiązane, przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, ulgi i zwolnienia, tryb i warunki płatności.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)