Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PN5-2LJA4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 23 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 23 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczące rozwinięcie umiejętności posługiwania się terminologią prawniczą w języku obcym, a także szersze rozwinięcie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
370-PN5-2LJR4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 23 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 23 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu prawa.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zasadami działania i prawnymi podstawami funkcjonowania administracji publicznej, w tym z pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego, w połączeniu ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego dla identyfikowania tych instytucji.

Strona przedmiotu
370-PN5-2OPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej i prawie rzeczowym, a w szczególności elementarnych pojęć prawa cywilnego, a także roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego oraz wybranych typów czynów zabronionych (część szczególna Kodeksu karnego). Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Analizie poddane zostaną treści dot. nauki o przestępstwie, nauki o karze oraz opisu ustawowych znamion przestępstwa.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym w szczególności zapoznanie z podstawową terminologią prawnokonstytucyjną, omówienie organizacji i funkcjonowania aparatu państwa, charakterystyka poszczególnych organów ustrojowych oraz instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, omówienie zadań, kompetencji konstytucyjnych organów państwa i wzajemnych relacji pomiędzy tymi organami państwa, a także poznanie zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji nadrzędności konstytucji oraz praw, wolności i obowiązków jednostki, jak również rozpoznawanie modeli ustrojowych współczesnego świata.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)