Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-WS2-1LI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady przedstawiające w sposób kompleksowy i zorganizowany genezę i oraz kolejne etapy rozwoju instytucji służących zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego.

Prezentacja struktury i przekształceń instytucji tworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Omówienie procesu powstania i rozwoju aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na genezę instytucji policji w Polsce. Przekazanie wiedzy z zakresu struktury organizacyjnej i funkcjonowania policji politycznej oraz instytucji wywiadu i kontrwywiadu II RP i Polski Ludowej.

Ćwiczenia – analiza przepisów aktów prawnych w zakresie ustroju, zakresu kompetencji i składu osobowego instytucji powołanych w celu ochrony bezpieczeństwa państwa polskiego do końca XVIII wieku do czasów współczesnych

Strona przedmiotu
370-WS2-2RG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych regulacji prawnych związanych z ochroną informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, miejsca i znaczenia roli zasobów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, sposobów fizycznego zabezpieczenia informacji niejawnych, metod ochrony informacji przed infiltracją elektromagnetyczną, regulacji prawnych dotyczących procedur zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych, znaczenia bezpieczeństwa informacji w kontekście wojen informacyjnych i zagrożeń atakami terrorystycznymi i hakerskimi, przekazania wiedzy z zakresu terminologii prawnej dotyczącej bezpieczeństwa informacji w administracji, regulacji prawnych nakładających na organu administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania informacji.

Strona przedmiotu
370-WS2-2LE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem ochrony danych osobowych - tak dyrektywą unijną RODO, jak i regulacjami krajowymi. W oparciu o obowiązujący stan prawny dokonana zostanie analiza kwestii związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych. Analizie poddane zostaną także podmioty uprawnione do kontroli przestrzegania regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych oraz uprawnienia służb i innych podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa czy ochrony życia i zdrowia.

Wykład cechuje nowoczesne podejście do omawianego zagadnienia. Wykład podzielony jest na dwie części - pierwsza odbywa się w sali przy wykorzystaniu metody sokratycznej, analizy przypadków, prezentacji multimedialnych oraz konsultacji (możliwe prowadzenie zajęć zdalnie); druga część realizowana jest przy użyciu platformy EduPortal oraz konsultacji.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)