Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS2-1WRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1WRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-2TST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnymi sposobami myślenia o sztukach wizualnych w różnych okresach historycznych. Wykłady i zajęcia są jej przekrojowym przedstawieniem teorii sztuki od momentu narodzin akademickiej historii sztuki (Winckelmann), przez teorie będące kultywacją formalistycznego rozmienia sztuki (Wollflin, Riegl) aż po koncepcje sztuki najnowszej (Arthur Danto).

Strona przedmiotu
520-KS2-2TST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony sposobom rozumienia pojęcia sztuka, które jest otwarte i nie dające się jednoznacznie zdefiniować. Wykłady i ćwiczenia prezentacją najbardziej znanych teorii sztuki reprezentujących doktryny artystyczne w historii sztuki, teorie proponowane przez wybranych artystów, a także krytyków sztuki.

Strona przedmiotu
430-KS2-1TECH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informacyjnych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów informacyjnych Internetu oraz tworzenia dokumentów informacyjnych. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Ponadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, a także tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów tekstowych.

Strona przedmiotu
520-KS2-1TECH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informacyjnych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów informacyjnych Internetu oraz tworzenia dokumentów informacyjnych. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Ponadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej, a także tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów tekstowych.

Strona przedmiotu
430-KS2-1BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS2-1BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS2-1SWJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specjalistyczny warsztat językowy na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych głównie w zakresie pisania i mówienia, związanych z kierunkiem studiów/wybraną specjalizacją. Studenci rozwiną umiejętności mówienia, słuchania i pisania oraz pogłębią znajomość języka potocznego i bardziej oficjalnego. Nauczą się wyrażać opinie i je uzasadniać, streszczać główne wątki/tezy. Ponadto zajmą się pisaniem bloga i prowadzeniem dyskusyjnego klubu filmowego w języku angielskim, by w efekcie zaprezentować wyniki swojej pracy w formie refleksji opracowanej indywidualnie z wykorzystaniem umiejętności językowych doskonalonych w ramach warsztatu językowego, jak również wiedzy i kompetencji nabytych w obrębie wybranej specjalizacji (komunikowanie w mediach cyfrowych, kultura Podlasia, filmoznawstwo-medioznawstwo).

Strona przedmiotu
520-KS2-1SWJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zwiększenie umiejętności studentów w zakresie krytycznej analizy tekstów kultury i sztuki, takich jak filmy, taniec, teatr, literatura i nie tylko, przy jednoczesnym rozwijaniu niezbędnych umiejętności językowych. Zagłębimy się w koncepcję wyobraźni artystycznej i twórczej: zbadamy, w jaki sposób jest ona przedstawiana w różnych dziełach kultury oraz zastanowimy się nad jej znaczeniem w naszym codziennym życiu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)