Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Human Rights Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABG
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Human Rights Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

The course is dedicated on international human rights law. It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general information about the definition of human rights, protection systems of the human rights in the world.

The second one focuses on the specifics of state obligations, monitoring, mechanisms and procedure protection of human rights in international human rights, the judicial acticity of the European Court of Human Rights and other regional international court, the types of complaints lodged before this court and the impact of the case law on the national law of the States.

Pełny opis:

Profile of studies - general academic.

Form of study - stacionary and elearning.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 8 hours of lectures and 8 houres of elearning

Didactic methods - lecture, consulations, presentation.

ECTS points - 4.

Student workload balance - participation in classes 8 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations related to classes 41 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits.

Literatura:

Handouts for the course will be prepared by the instructor and handed during the first class.

Further reading:

Rhona K.M. Smith, TEXTS AND MATERIALS ON INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS. Fourth Edtion, Published November 18, 2019 by Routledge

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE. Graduate:

K_W03 - has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal, civil, administrative, constitutional law as well as judicial and administrative procedures

K_W08 - knows and understands the terminology appropriate to specific disciplines of law

SKILLS. Graduate:

K_U01 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within specific areas of law

K_U05 is fluent in the Polish law system, uses the norms of individual areas of law to solve specific problems by themselves; depending on own interests (selected specialization subjects) has extended skills to solve complicated practical problems in specific fields of law

COMPETENCES. Graduate:

K_K06 - is able to independently and critically supplement knowledge and skills, extended by the interdisciplinary dimension

Verification: for all the effects - written exam, student presentation

Metody i kryteria oceniania:

Participation in in the class is mandatory and constitutes the basis for the final grade.

If a person misses the class and wants to make it up, it has to be done within 2 weeks during the consutlation hours.

Grade scale from 2 to 5.

The course will be evaluated based on:

1. multiple choice test of 12 questions.

Grading system:

12-11 - 5

10 - 4,5

8-9 - 4

7 - 3,5

6 - 3

2. additional 05, of the grade can be addes based on the student presentation of the selected problems of international human rights.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Bezubik, Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Charles Francis Szymanski
Prowadzący grup: Charles Francis Szymanski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)