Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L niestac.I st. studia prawa i podatków w biznesie-przedm.obow.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022 2023
370-TN1-1AMR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu oraz mediacji.

Strona przedmiotu
370-TN1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów (zarówno studiujących w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym) rozpoczynających studia w formie wykładów (przeprowadzanych metodą klasyczną, uzupełnianą prezentacjami multimedialnymi) w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2EWB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-3EWS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-3FPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-2KCS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-3KAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-3LDG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-2ODO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-2OSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie konstrukcji tzw. opłat lokalnych oraz uprawnień rad gmin w zakresie modyfikacji niektórych z tych elementów.

Strona przedmiotu
370-TN1-3ONP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-2OPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest omówienie obowiązujących w Polsce zasad opodatkowania spółek. W ramach niniejszego wykładu zostaną przedstawione dwie grupy zagadnień. Po pierwsze opodatkowanie spółek osobowych. W tamach tej części przedstawione będą kwestie związane z opodatkowaniem spółek i wspólników na gruncie w szczególności podatku dochodowego i podatku VAT oraz podatków majątkowych. Następnie analizie poddane będą kwestie dotyczące podstawowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych - osób prawnych na gruncie CIT, VAT oraz podatków majątkowych. Przedstawienie problematyki objętej zakresem wykładu oparte będzie w pierwszym rzędzie na analizie aktów normatywnych, a także orzecznictwa sądów z zakresu przedmiotowej tematyki.

Strona przedmiotu
370-TN1-1ORP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych instytucji ogólnego prawa podatkowego uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). W ramach wykładu zaprezentowane zostaną zagadnienia objęte częścią ogólną ww. aktu oraz częścią dotyczącą zobowiązań podatkowych, współdziałania, a także instytucje związane z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania.

W ramach ćwiczeń omawiana jest problematyka uregulowana dziale IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa. Ćwiczenia mają za zadanie wyrobienie umiejętności stosowania podstawowych instytucji materialnego, jak i procesowego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania nabytej wiedzy poprzez zdobycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych w sprawach podatkowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione źródła prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego publicznego.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat polskiego prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji wynikających z przepisów części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego i prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności podstawowych pojęć systemu prawa cywilnego, charakteru tej gałęzi prawa jako prawa prywatnego a także roli przepisów prawa cywilnego w obrocie prawnym (w regulacji stosunków społecznych - majątkowych i osobistych).

Na przedmiot składa się:

1) Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest szczegółowa analiza przepisów Księgi I polskiego Kodeksu cywilnego, na tle europejskiej tradycji prawnej, z nawiązaniem do polskiej i europejskiej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego.

2) Prawo rzeczowe (podstawy)

3) Prawo rodzinne i opiekuńcze (podstawy)

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, a także funkcji państwa wobec przedsiębiorców i działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakty prawotwórcze: pojęcie i rodzaje. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce.

Akt normatywny i jego budowa, obowiązywanie prawa.

Przepis prawny – pojęcie , budowa, rodzaje przepisów.

Norma prawna jako norma społeczna. Pojęcie normy prawnej, budowa, rodzaje norm prawnych.

Fakty prawne. Podmioty stosunków prawnych i przedmiot stosunku prawnego.

Pojęcie systemu prawa i więzi między normami prawnymi.

Cechy systemu prawa: hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność.

Pojęcie stosowania prawa, etapy stosowania prawa.

Strona przedmiotu
370-TN1-2POR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości podmiotów gospodarczych, pojęć i przepisów obowiązujących w tym zakresie, a także zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych, wyceny bilansowej oraz sporządzania wyniku finansowego. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze rachunkowości w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PUK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie roli instytucji ustrojowych w państwie

oraz przybliżenie zasad i procedur ich funkcjonowania. Przybliżona zostanie geneza ustroju państwa, wzajemne relacje między głównymi organami państwa, praktyka działania głównych organów państwa, zasadnicze instytucjonalne i materialne gwarancje konstytucyjne, prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo -administracyjnego, w tym w szczególności organów i ich właściwości, stron postępowania, czynności podejmowanych w postępowaniu, środków dowodowych, rozprawy administracyjnej, rodzajów rozstrzygnięć

w sprawach administracyjnych, kosztów postępowania, a także

ustroju, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników

postępowania, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia.

Strona przedmiotu
370-TN1-2PRA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-2PHA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Strona przedmiotu
370-TN1-3PKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-1PPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych instytucji prawa pracy oraz wybranych zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest szczegółowe omówienie zasad i reguł dotyczących podejmowania działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności zostaną zdefiniowane podstawowe pojęcia tej gałęzi prawa m.in. działalność gospodarcza, przedsiębiorca. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia dotyczące form reglamentacji i kontroli przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-TN1-1PUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu pozostaje przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności specyfiki UE, źródeł prawa unijnego, rozpoznawania zależności między prawem UE a prawem krajowym, systemu instytucjonalnego UE oraz unijnych procedur decyzyjnych i systemu ochrony prawnej w UE a także identyfikowania problemów praktycznych we wskazanym zakresie

Strona przedmiotu
370-TN1-2PUN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Strona przedmiotu
370-TN1-3PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-TN1-3PZN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)