Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Studiów Kulturowych)

Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
430-KS1-1APK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia są prezentacja najważniejszych szkół i kierunków badawczych w klasycznej antropologii. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takimi jak: rozumienie pojęcia kultura, relacji natury i kultury, kultury a cywilizacji, wzoru kultury, relacji jednostki i kultury, problemu internalizacji kultury, mitu w kulturze, kulturowych modeli czasu i przestrzeni, roli ciała w kulturze, modeli kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Strona przedmiotu
520-KS1-1APK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia są prezentacja najważniejszych szkół i kierunków badawczych w klasycznej antropologii. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takimi jak: rozumienie pojęcia kultura, relacji natury i kultury, kultury a cywilizacji, wzoru kultury, relacji jednostki i kultury, problemu internalizacji kultury, mitu w kulturze, kulturowych modeli czasu i przestrzeni, roli ciała w kulturze, modeli kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-3DPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
520-KS1-3DPK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami badawczymi niezbędnymi w diagnozowaniu warunków animacji społeczno-kulturowej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie wielowymiarowych badań diagnostycznych.

Strona przedmiotu
430-KS1-2FWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wyposażają studenta w podstawową wiedzę na temat związków kina z przemianami cywilizacyjnymi i technologicznymi dokonującymi się w kulturze XX i XXI wieku. Studenci poznają informacje związane z różnorodnymi formami kina i ich przemianami stylistycznymi związanymi z rozwojem technologii i przemysłu oraz z przemianami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi dokonującymi się w przeciągu XX wieku i współcześnie. Uzyskują wiedzę o podstawowych artefaktach kina niemego, przełomu dźwiękowego, kina autorskiego i komercyjnego, produkcji współczesnych oraz o ich recepcji społecznej. Posiadają również wiedzę o genealogii kina oraz przemianach rodzajowych i gatunkowych na przestrzeni kina niemego, dźwiękowego i współczesnego. Po ukończeniu zajęć, student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu sformułowania własnej refleksji dotyczącej funkcjonowania filmu w społeczeństwie oraz posiada kompetencje oceny i wartościowania artefaktów filmowych, ich roli i miejsca w kulturze.

Strona przedmiotu
520-KS1-2FWK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają informacje związane z różnorodnymi formami kina i ich przemianami stylistycznymi związanymi z rozwojem technologii i przemysłu oraz z przemianami kulturowymi, społecznymi i obyczajowymi dokonującymi się w przeciągu XX wieku i współcześnie. Uzyskują wiedzę o

podstawowych artefaktach kina niemego, przełomu dźwiękowego, kina autorskiego i komercyjnego, produkcji współczesnych oraz o ich

recepcji społecznej. Posiadają również wiedzę o genealogii kina oraz przemianach rodzajowych i gatunkowych na przestrzeni kina

niemego, dźwiękowego i współczesnego. Po ukończeniu zajęć, student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w celu sformułowania własnej

refleksji dotyczącej funkcjonowania filmu w społeczeństwie oraz posiada kompetencje oceny i wartościowania artefaktów filmowych, ich

roli i miejsca w kulturze.

Strona przedmiotu
430-KS1-3FKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty animacji kultury. Pierwsze zajęcia maja charakter bardziej teoretyczny i student zostaje zapoznany z podstawowymi terminami związanymi z animacją kultury.

Druga część zajęć ma charakter bardziej praktyczny. Omawiane są poszczególne projekty animacyjne w kontekście sztuki, edukacji czy nowych mediów. Następnie studenci sami tworzą scenariusz projektu kulturalnego, realizują go, by na ostatnich zajęciach poddać go ocenie i krytycznym uwagom.

Strona przedmiotu
520-KS1-3FKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty animacji kultury. Pierwsze zajęcia maja charakter bardziej teoretyczny i student zostaje zapoznany z podstawowymi terminami związanymi z animacją kultury.

Druga część zajęć ma charakter bardziej praktyczny. Omawiane są poszczególne projekty animacyjne w kontekście sztuki, edukacji czy nowych mediów. Następnie studenci sami tworzą scenariusz projektu kulturalnego, realizują go, by na ostatnich zajęciach poddać go ocenie i krytycznym uwagom.

Strona przedmiotu
430-KS1-1HKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu podejmowane są zagadnienia dotyczące uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych kształtowania się kultury europejskiej, jej korzeni antycznych (Mezopotamia, Egipt oraz Grecja i Rzym), chrześcijańskich (również w wydaniu bizantyńskim), wpływów judaizmu oraz islamu; uniwersalizmu kultury europejskiej w czasach średniowiecza oraz prób integracji politycznej i kulturalnej na przestrzeni dziejów wraz z czynnikami, które integrację uniemożliwiały.

Strona przedmiotu
520-KS1-1HKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1HSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i zajęć jest przedstawienie wybranych problemów sztuki europejskiej od starożytności do współczesności. Głównym założeniem wykładów i ćwiczeń jest prezentacja sztuki jako podłoża współczesnych mediów obrazowych - zgodnie z założeniem m.in. Lva Manovicha - w kontekście teorii sztuki i teorii kultury. Dziedzina sztuki jest tu prezentowana w perspektywie kulturoznawczej – jako świadectwo przeobrażeń kultury z ukazaniem jej funkcji kulturowych.

Strona przedmiotu
520-KS1-1HSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zjawisk sztuki europejskiej epoki starożytnej, wieków średnich i ery nowożytnej. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia poświęcone wybranym problemom w sztuce dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Wszystkie wykłady są ilustrowane slajdami.

Zajęcia są poświęcone analizie kluczowych problemów sztuki XIX i XX w. Wszystkie zajęcia są ilustrowane przeźroczami.

Strona przedmiotu
430-KS1-3JKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady są poświęcone analizie związków pomiędzy językiem, kulturą i umysłem. Ze względu na specyfikę studiów zagadnienia będą omawiane głównie z perspektywy filozofii kultury, filozofii egzystencjalnej antropologii i psychoanalizy kultury. Tym niemniej poruszone także zostaną obszary związane z lingwistyką kulturową oraz psycholingwistyką.

Strona przedmiotu
520-KS1-3JKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady są poświęcone analizie związków pomiędzy językiem, kulturą i umysłem. Ze względu na specyfikę studiów zagadnienia będą

omawiane głównie z perspektywy filozofii kultury, filozofii egzystencjalnej antropologii i psychoanalizy kultury. Tym niemniej poruszone

także zostaną obszary związane z lingwistyką kulturową oraz psycholingwistyką.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu z komunikacji kulturowej składającego się z serii wykładów (15 godz.) i ćwiczeń (30 godz.) jest zapoznanie studentów w trakcie wykładów z najważniejszymi kierunkami i szkołami badawczymi oraz nauczenie studentów w trakcie ćwiczeń, na podstawie analizy problemów podejmowanych w omawianych artykułach, jaką rolę odgrywa

język w interakcjach kulturowych, jaką rolę w komunikacji kulturowej odgrywa komunikacja niewerbalna, między innymi proksemika, a także kontekst i szum informacyjny i jak one wpływają na znaczenia w procesie komunikacji, także w kulturze popularnej oraz w komunikacji wizualnej.

Strona przedmiotu
520-KS1-2KKL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu z komunikacji kulturowej składającego się z serii wykładów i ćwiczeń jest zapoznanie studentów w trakcie wykładów z najważniejszymi kierunkami i szkołami badawczymi oraz nauczenie studentów w trakcie ćwiczeń, na podstawie analizy problemów podejmowanych w omawianych artykułach, jaką rolę odgrywa język w interakcjach kulturowych, jaką rolę w komunikacji kulturowej odgrywa komunikacja niewerbalna, między innymi proksemika, a także kontekst i szum informacyjny i jak one wpływają na znaczenia w procesie komunikacji, także w kulturze popularnej oraz w komunikacji wizualnej.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KAD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Strona przedmiotu
520-KS1-2KAD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat kształtowania się kultury audiowizualnej o rodowodzie technicznym, a także wybranych jej dzisiejszych aspektów. Zajęcia będą prowadzone w układzie historyczno-problemowym, z perspektywy antropologii kultury i mediów. Będą one dotyczyły takich zagadnień, jak: rola fotografii w kształtowaniu się kultury audiowizualnej; kino i wyobraźnia - film w kulturze współczesnej; telewizja jako kultura; seryjność i serializacja w kulturze i w mediach; voyeuryzm – kategoria poznawcza kultury audiowizualnej; kino i telewizja a zbiorowa wyobraźnia; kultura wideo – kultura uczestnictwa; kultura konwergencji; cyberprzestrzeń i cyberkultura.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą krajów sąsiednich oraz zauważania podobieństw i różnić we wspólnym dziedzictwie wybranych obszarów i wspólnot kulturowych.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KKS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kulturą krajów sąsiednich oraz zauważania podobieństw i różnić we wspólnym dziedzictwie wybranych obszarów i wspólnot kulturowych.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podlasie w granicach historycznych i administracyjnych. Wielokulturowy charakter Podlasia w perspektywie etnicznej, wyznaniowej, społecznej. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej regionu. Współczesny obraz kultury Podlasia.

Strona przedmiotu
520-KS1-1KPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Kultura Podlasia zaznajamia studentów z wielokulturowym charakterem regionu w perspektywie historycznej, etnograficznej i socjologicznej. Podlasie jako region pogranicza kulturowego wyróżnia się niezwykle bogatym i zróżnicowanym dziedzictwem, które w ramach zachodzących współcześnie procesów podlega unifikacji i zanikowi.

Strona przedmiotu
430-KS1-2KKH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
520-KS1-2KKH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współcześnie dominujący 'zwrot kulturowy' w humanistyce podkreśla znaczenie literatury jako źródła, które nie tylko odzwierciedla, ale również wzbogaca nasze rozumienie kultury. Antropologia kulturowa dostarczyła historii literatury nowych pojęć i paradygmatów interpretacyjnych , które nie tylko pozwoliły uchwycić w dyskursie zjawiska dotąd marginalizowane, ale także pokazały jak możemy ująć historię literatury w kategoriach kulturowych.

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zgłębiać wzajemne wpływy kultury (zarówno elitarnej, jak i masowej) i literatury i poznają najważniejsze terminy i koncepcje związane z kulturową historią literatury. Studenci podejmą próbę analizy konkretnych tekstów literackich z „perspektywy kulturowej”, opierając się na różnorodnych perspektywach i teoriach, takich jak studia postkolonialne, feminizm, krytyka afektywna, postpamięć, ekokrytyka i widmontologia.

Strona przedmiotu
430-KS1-2MET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący genezy i istoty badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają najważniejsze pojęcia z tego zakresu. Zapoznają się także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci poznają podstawowe zasady dotyczące przygotowywania i prowadzenia badań. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające zaprojektowanie i realizację wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Strona przedmiotu
520-KS1-2MET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący genezy i istoty badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich

interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają najważniejsze pojęcia z tego zakresu. Zapoznają się

także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Ćwiczenia mają charakter

praktyczny. W ich trakcie studenci poznają podstawowe zasady dotyczące przygotowywania i prowadzenia badań. Celem zajęć jest

wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające zaprojektowanie i realizację wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Strona przedmiotu
430-KS1-3MAI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje elementy budowy dzieła sztuki istotne dla jego analizy i interpretacji, a także umie określić wymowę ideową i przesłanie utworu (treść, świat przedstawiony, bohaterowie i ich postawy), poznaje także

podstawowe metody analityczno-interpretacyjne dzieła (jak: strukturalizm, semiotyka, psychoanaliza, teorie krytyczne, fenomenologia, hermeneutyka), zna konteksty historyczne i społeczno-kulturowe powstania dzieła.

Zajęcia mają charakter praktyczny i polegają na wspólnej analizie i interpretacji wybranych dzieł (literackich, filmowych, teatralnych bądź plastycznych).

Strona przedmiotu
520-KS1-3MAI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1MEU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską,

Strona przedmiotu
520-KS1-1MEU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)