Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologiczno-Chemiczny)

Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023 2024
320-BS1-3APZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu 320-BS1-3APZ jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu nowoczesnych badań populacji zwierząt. w stopniu zaawansowanym.

Podczas realizacji przedmiotu student poznaje zaawansowane metody badań naturalnych populacji zwierząt, w tym określania liczebności,

wieku, zagęszczeń, typu rozmieszczenia, struktury płciowej, rozpoznawania na podstawie śladów pozostawionych w terenie (m. in. tropy

na śniegu, odchody), identyfikacji składu diety metodami molekularnymi. Student poznaje też w stopniu zaawansowanym nowoczesne metody (fotopułapki, telemetria, metody genetyczne i inne) oraz potrafi stosować je w praktyce. Student zna zalety, wady i ograniczenia każdej z metod

oraz wie, kiedy i w jakich sytuacjach powinien je stosować.

Strona przedmiotu
320-BS1-3AMS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3MSB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z pojęciem markerów molekularnych oraz technik wykorzystywanych w kryminalistyce oraz zasadnością i prawidłowością wykorzystania tych markerów w zależności od kontekstu zagadnienia w sprawie karnej. Przedstawione zostaną markery stosowane w analizie genomu jądrowego (chromosomów autosomalnych i chromosomu X i Y), mitochondrialnego, plastydowego.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AFC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłową anatomią człowieka oraz ukazanie zależności pomiędzy strukturami anatomicznymi a odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi. Student nabiera praktycznej umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów anatomii człowieka.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AEK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków. W trakcie zajęć zostaną przedstawione również zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt. Student

zapoznaje się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AER brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową anatomiczną roślin, zwłaszcza kwiatowych. Podczas jego realizacji student poznaje tkanki i organy roślinne, a także różnorodność owoców i nasion. Zapoznaje się z procesami prowadzącymi do powstania ziaren pyłku i woreczków zalążkowych oraz poznaje rodzaje i budowę zarodków roślinnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2AIE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-2AEZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-2AKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie budowy anatomicznej narządów i układów narządów organizmu kręgowca jako funkcjonalnej całości. Student poznaje różnice w budowie anatomicznej i topografii narządów i układów związane z ich funkcją. Przedmiot ukazuje budowę anatomiczną kręgowców w aspekcie zmian ewolucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian budowy, które zaszły w linii prowadzącej do ssaków.

Strona przedmiotu
320-BS1-1BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów oraz prowadzenia przez studentów badań eksperymentalnych i terenowych. Celem zajęć jest przekazanie studentom niezbędnych informacji, gruntowanie uzyskanej przez nich wiedzy i nabycie podstawowych umiejętności z zakresu przepisów i zasad bhp obowiązujących na Uczelni. Wskazane zostaną nadto wzorce właściwego zachowania w razie wypadku i w sytuacjach zaistniałych zagrożeń na Uczelni oraz przekazane racjonalnie uzasadnione wnioski profilaktyczne.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BIZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS!-1BCH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-1BCH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biochemia ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BCH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Biochemia” wprowadza studentów w zagadnienia procesów molekularnych zapewniających wzrost, rozwój, rozmnażanie się i

funkcjonowanie żywych organizmów. W ramach tego przedmiotu uzyskuje się wiedzę o strukturze chemicznej związków, którymi

posługują się organizmy, o ich przemianach na szlakach katabolicznych głównie w celu uzyskiwania energii, oraz o reakcjach

anabolicznych prowadzących do syntezy różnorodnych cząsteczek biologicznych, w tym kwasów nukleinowych i białek. Omówione

zostaną także mechanizmy regulacji metabolizmu polegające na kontroli hormonalnej oraz istnieniu wśród licznych enzymów takich, które

oprócz funkcji katalitycznej pełnią rolę regulacyjną. W trakcie zajęć laboratoryjnych student nabiera umiejętności praktycznych i

kompetencji ugruntowujących wiedzę wykładową, poznając metody i sprzęt, które są wykorzystywane w laboratoriach biochemicznych.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BMO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest ukazanie studentom szerokiego zróżnicowania mikroorganizmów i ich elastyczności metabolicznej na poziomie

procesów biochemicznych. Podczas zajęć studenci poznają strukturalne różnice w budowie różnych grup mikroorganizmów i procesy biochemiczne pozwalające mikroorganizmom zasiedlać bardzo zróżnicowane nisze ekologiczne. Studenci są również zapoznawani z biochemicznym podłożem chorób wywoływanych przez bakterie i grzyby jak również wykorzystania mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BOG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biochemia Ogólna ma za zadanie wprowadzić studentów w zagadnienia dotyczące podstawowych procesów biochemicznych zachodzących w komórkach różnych organizmów ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Wskazać współistnienie i połączenia różnych szlaków biochemicznych jak też możliwości regulacji podstawowych parametrów fizjologicznych organizmu na poziomie aktywacji i inhibicji kluczowych enzymów najistotniejszych szlaków metabolicznych. Podczas laboratoriów studenci uzyskują podstawowe umiejętności w zakresie pracy w laboratorium i poznają zasadnicze narzędzia, sprzęt i metody stosowane w biochemii.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BIF
Biofizyka (od 2023-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS1-3BIF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biofizyki. Podczas realizacji przedmiotu student

poznaje fizyko –chemiczne podstawy procesów biologicznych zachodzących w organizmach żywych. Zapoznaje się z podstawami

działania aparatury stosowanej w badaniach biofizycznych.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BCA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pokazanie człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekście jego historycznej zmienności. Przedmiot zwraca uwagę na pochodzenie człowieka, warunki socjalno-ekonomiczne oraz kulturowe w ukształtowaniu dzisiejszych społeczeństw. Ukazuje zmienność morfologiczną i ontogenetyczną człowieka, rasogenezę i ewolucję systemu kojarzeń jakim jest monogamia.

Strona przedmiotu
320-BS1-1BIK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii komórki. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę i podstawowe zasady funkcjonowania komórek. Dodatkowo student zapoznaje się z niektórymi metodami stosowanymi w laboratoriach biologicznych. Przedmiot ukazuje studentowi komórkę jako wysoce dynamiczną, podstawową strukturę budującą wszystkie organizmy żywe, jak też przedstawia na płaszczyźnie funkcjonalno-strukturalnej podstawowe procesy fizjologiczne zapewniające życie komórce.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BMI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii i interakcji ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BIM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu biologii molekularnej. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów, procesy związane z syntezą kwasów nukleinowych i białek, regulacją ekspresji genów, transdukcją sygnałów w komórkach. W trakcie zajęć przedstawiony zostanie rys historyczny biologii molekularnej oraz aktualne kierunki badań w biologii molekularnej (genomika, proteomika, metabolomika, bioinformatyka).

Strona przedmiotu
320-BS1-2BRO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot łączy w sobie treści zoologiczne i botaniczne. W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt na przykładzie człowieka. Student zapozna się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację. Omówione zostaną także procesy rozwojowe zachodzące w cyklu życiowym roślin - w fazie wegetatywnej i generatywnej, z naciskiem na rośliny kwiatowe. Przybliżone zostaną podstawy genetycznej kontroli tworzenia struktur roślinnych i procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie na przykładzie roślin modelowych.

Strona przedmiotu
320-BS1-2BIW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
 • Zajęcia terenowe - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student na wykładzie poznaje teoretyczne zasady funkcjonowania ekosystemów wodnych, egzemplifikacje teorii biologicznych na przykładzie organizmów i ekosystemów wodnych. Student poznaje i rozumie uwarunkowania siedliskowe cykli obiegu energii i materii w tych ekosystemach oraz konsekwencje przyrodnicze wszelkich naturalnych i antropogenicznych zmian. Potrafi identyfikować podstawowe czynniki regulujące funkcjonowanie ekosystemów jeziornych i rzecznych oraz wskazywać zakres działań na rzecz utrzymania bioróżnorodności. Na zajęciach laboratoryjnych i terenowych poznaje praktycznie techniki rozpoznawania organizmów oraz cech siedliska wodnego i stosowanych metod analitycznych.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BBD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje historię ewolucji definicji wiedzy, danych, informacji, przetwarzania informacji i jej deponowania, cechy i typy baz danych (sekwencyjne i niesekwencyjne, bibliograficzne).

Strona przedmiotu
320-BS1-3BPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biomechanika stara się opisać mechanikę układów ożywionych. Kurs jest wprowadzeniem w tematykę biomechaniki i składa się z zajęć konwersatoryjnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-3ZBC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące oddziaływania wybranych związków biologicznie czynnych z różnymi celami molekularnymi komórek. Student poznaje ich właściwości, budowę i aktywność biologiczną. Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa wiedzę dotyczącą molekularnych mechanizmów działania związków biologicznie aktywnych, ich działania leczniczego i/lub toksycznego czy narkotycznego.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BIT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami

podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne,

bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w przemyśle, rolnictwie,

medycynie i ochronie środowiska. Podczas ćwiczeń studenci poznają nowoczesne metody analiz związków bioaktywnych.

Strona przedmiotu
320-BS1-3BOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej roli biotechnologii w nowoczesnych metodach ochrony środowiska. Na zajęciach student zapozna się z funkcjonowaniem różnych środowisk naturalnych i środowisk przekształconych antropogenicznie (gleba, woda, powietrze). Student zdobędzie wiedzę na temat wykorzystania bakterii, grzybów, roślin w ochronie i rekultywacji środowiska wodnego, glebowego a także powietrza. Student zostanie zapoznany z nowoczesnymi sposobami rekultywacji i bioremediacji, powstawaniem biopaliw, zastosowaniem biopestycydów i biosensorów stosowanych w ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
320-BS1-1BOT1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 49 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 49 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)