Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-PS1-1ADLO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizuje założenia i cele określone w ramach modułu 9: "Historia literatury oświecenia".

Strona przedmiotu
340-PS1-1BIK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza studenta w wiedzę na temat naukowego i kulturalnego profilu działalności bibliotek.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią dziennikarstwa, z zachowaniem kontekstów historycznych i kulturowych, w odpowiednich ramach gatunkowych, chronologicznych i periodyzacyjnych.

Strona przedmiotu
340-PS1-1PHI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych systemów, terminów i zagadnień filozoficznych w ich rozwoju historycznym (do XIX w.) na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować kluczową problematykę filozoficzną, a także wprowadzić studentów w tajniki pracy z tekstem źródłowym. Student zakończywszy kurs, powinien mieć rozeznanie w głównych systemach filozoficznych, znać ich przedstawicieli oraz kategorie opisujące te systemy. Zasadniczym celem zajęć jest także ukazanie studentom istotnej roli myślenia filozoficznego w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej zarówno w jej aspekcie teoretyczno-naukowym, jak i na płaszczyźnie kulturowo-społecznej.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HKPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć rozmawiać będziemy o książce i prasie oraz samym piśmie jako elementach historii kultury i cywilizacji. Omówiony zostanie proces powstawania książki, a także sposoby jej przechowywania.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HLO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z kanonem wiedzy o historii literatury polskiego oświecenia, w kontekście wielkich wydarzeń dziejów powszechnych i kultury europejskiej.

Strona przedmiotu
340-PS1-1OII
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w historię polskiej pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych procesów kodyfikacyjnych. Rozwija świadomość językową, pozwalając świadomie rozstrzygać wątpliwości dotyczące pisowni.

Strona przedmiotu
340-PS1-1HPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z historią prasy polskiej na tle europejskim. Wskazanie na najważniejsze etapy rozwoju prasy, tytuły i dziennikarzy. Problemy wolności słowa i publikacji. Omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu prasoznawstwa (typologia prasy, metody i techniki badawcze w prasoznawstwie).

Strona przedmiotu
340-PS1-1LATE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską.

Cele przedmiotu:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia

prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych

wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-

polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy

pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w

dzisiejszym świecie

- wykształcenie umiejętności dostrzegania analogii między językiem

łacińskim a językiem polskim i innymi językami nowożytnym

Strona przedmiotu
340-PS1-1LEK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu kształcenie na poziomie biegłości językowej A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Tematyka oraz słownictwo związane życiem rodzinnym, społecznym, spędzaniem wolnego czasu. Materiał gramatyczny: formy czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, szyk zdania pytającego.

Strona przedmiotu
340-PS1-1LEK3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-1KWSC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie możliwości pozyskiwania i dzielenia się informacjami oraz znaczenia technologii informatycznych w pracy filologa.

1. Specyfika pracy w nowych mediach.

2. Internet – struktura i cechy sieci. Komunikowanie się w Sieci.

3. Środowisko cyfrowe jako pole pracy badacza i popularyzatora literatury.

4. Media społeczne – potencjał i ograniczenia/niebezpieczeństwa.

5. Realizacja projektów zaliczeniowych: warsztaty przygotowawcze.

6. Sztuka w Internecie: wirtualne galerie i muzea.

6. Internet a kształtowanie się kultury literackiej.

7. Biblioteki oraz archiwa cyfrowe i portale poświęcone literaturze.

8. Planowanie tematyki projektów zaliczeniowych i struktury.

9. Dziedzictwo historyczne i wielokulturowość w Sieci.

10. Internet i prawo.

11. Cykulacja wiedzy: Wikipedia i Youtube

12. Subkultury w sieci i portale tematyczne (wybrane przykłady).

13. Nowe praktyki kulturowe w sieci – blogi i vlogi.

14.-15. Prezentacje, omówienie i ocena studenckich projektów.

Strona przedmiotu
340-PS1-1KZB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę kształtowania, ewidencji oraz ochrony zbiorów bibliotecznych

Strona przedmiotu
340-PS1-1POW1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z wybranymi utworami z kanonu literatury europejskiej, od średniowiecza do r. 1800.

Strona przedmiotu
340-PS1-1LIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniem lokalności i subkultur obecnych w sieci. Studenci poznają także praktyczny wymiar funkcjonowania różnych rodzajów instytucji miejskich w kontekście realizowania przez nie celów lokalnych.

Zajęcia opierać się będą, poza blokiem zajęć wprowadzających o charakterze teoretycznym i historycznoliterackim,, na wizytach studyjnych, spacerach naukowych i warsztatach prowadzonych poza salą wykładową – w siedzibach odwiedzanych instytucji bądź też w terenie.

Strona przedmiotu
340-PS1-1MIT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia organizacyjne

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

6. Grecja. Bogowie i herosi

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie. Legendy arturiańskie

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

12. Słowianie w kulturze europejskiej

13. Mitologia fińska

14. Mitologia ludów Syberii lub mitologia starożytnego Egiptu

Strona przedmiotu
340-PS1-2MIT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia organizacyjne

2. Mit a religia. Mity i mitologie w kulturze chrześcijańskiej

3. Mezopotamia (mitologia sumeryjska i babilońsko-asyryjska). Mitologie Mezopotamii – sumeryjska, babilońska i asyryjska

4. Europejskie „potopy”. Gilgamesz

5. Persja (mitologia irańska). Kosmologia i religie irańskie - mazdaizm, zoroastryzm, zurwanizm

6. Grecja. Bogowie i herosi

7. Mitologia grecka w kulturze europejskiej

8. Rzym. Panteon – elementy helleńskie i rdzennie italskie (etruskie i rzymskie)

9. Mitologia Celtów. Kosmologia i bogowie. Legendy arturiańskie

10. Mitologia skandynawska (nordycka). „Ludzcy” bogowie…

11. Mitologia słowiańska. Panteon słowiański

12. Słowianie w kulturze europejskiej

13. Mitologia fińska

14. Mitologia ludów Syberii

Strona przedmiotu
340-PS1-1GOPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

1) Kształtowanie świadomości językowej studenta, tj. zdobycie przez niego wiedzy na temat struktury współczesnego języka polskiego, zależności zachodzących między jego elementami, istotnych zjawisk w nim zachodzących;;

2) zdobycie u m i e j ę t n o ś c i identyfikacji, samodzielnej analizy i interpretacji jednostek z poziomu morfologicznego języka (różnymi metodami);

3) Kształcenie umiejętności posługiwania się słownikami ogólnymi i gramatycznymi języka polskiego w wersji książkowej i elektronicznej.

Wykład i ćwiczenia mają tę samą problematykę, z tym że na wykładzie student otrzymuje uporządkowaną wiedzę z zakresu treści przedmiotowych w formie podawczej, którą następnie pod okiem prowadzącego ćwiczenia weryfikuje na podstawie przeczytanej literatury, dyskusji w grupie, wyników samodzielnych i zespołowych prac, a także wniosków z przeprowadzanych analiz morfologicznych (fleksyjnych i słowotwórczych) wprowadzonymi metodami.

Strona przedmiotu
340-PS1-1NKBI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę bibliologii (nauki o książce), bibliotekoznawstwa (nauce o bibliotece) i informatologii. Zajęcia służą także wstępnej orientacji w podstawowych źródłach bibliograficznych i terminologicznych, opracowaniach monograficznych dziedziny, czasopismach naukowych i zawodowych oraz serwisach WWW związanych z dziedzinami badań i praktyczną działalnością.

Strona przedmiotu
340-PS1-1NP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany dla I roku filologii polskiej, prowadzony w formie ćwiczeń. Zajęcia przygotowują studentów do korzystania ze źródeł bibliograficznych oraz edycji tekstu na podstawowym poziomie akademickim.

Strona przedmiotu
340-PS1-1PT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności tworzenia komunikatów z zastosowaniem różnorodnych technik o charakterze perswazyjnym. Dodatkowo zajęcia mają służyć rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za słowo. Kolejnymi wyznaczonymi przez prowadzącego ćwiczenia zadaniami są: dbanie o poprawność i sprawność językową oraz o etyczny wymiar komunikatu.

Strona przedmiotu
340-PS1-1PTE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią edytorstwa, wypracowanymi przez edytorów metodami pracy nad edycją krytyczną tekstu literackiego, podstawowymi terminami z zakresu edytorstwa naukowego i wzorcowymi wydaniami krytycznymi literatury polskiej.

Zakres tematów:

1. Uwagi wstępne, podstawowe terminy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego, zarys historii edytorstwa naukowego w Polsce.

2. Klasyfikacja wydań i ich zawartość.

3. Edycja krytyczna i jej odmiany.

4. Brzmienie tekstu.

5. Modernizacja tekstu.

6. Aparat krytyczny.

7. Omówienie wybranych edycji.

Strona przedmiotu
340-PS1-1PRSO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Zajęcia indywidualne - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Zajęcia indywidualne - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Formuła pracy:

sproblematyzowana interpretacja dwóch zestawionych nieprzypadkowo utworów poetyckich.

Układ:

a) stan badań odnośnie do wskazanych tekstów

b) własne pomysły interpretacyjne.

Etapy:

a) zgłoszenie tematu osobie prowadzącej

b) konsultacje (literatura przedmiotu i plan pracy)

c) przekazanie wydruku pracy osobie prowadzącej

d) ocena pracy

W skład pracy wchodzą: tekst główny z przypisami (ok. 8 stron wydruku komputerowego) oraz bibliografia (nie więcej niż 1 strona).

Czcionka: 12pt. (przypisy dolne: 10pt.); interlinia: 1,5 wiersza; marginesy: 2,5 cm z obu stron.

Strona przedmiotu
340-PS1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-1TWKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną skrzyżowane dwa porządki wywodu: w ramach pierwszego zostaną przedstawione najważniejsze pryzmaty, przez które spogląda się na WKL: tradycje Polski jagiellońskiej, mała ojczyzna, Kresy, Polska B (prowincjonalna), Pogranicze. W drugim porządku punktem wyjścia jest Podlasie jako region przyznający się do dziedzictwa WKL.

Strona przedmiotu
340-PS1-1POEW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu: poetyka dzieła literackiego w zakresie wersyfikacji i stylistyki w ujęciu synchronicznym i diachronicznym;

cel: wykształcenie umiejętności analizy funkcjonalnej tekstów literackich na płaszczyźnie wersyfikacyjnej i stylistycznej

Problematyka zajęć:

• swoistość poetyki jako dyscypliny badawczej;

• kategoria literackości;

• podstawowe pojęcia z zakresu genologii;

• instancje nadawcze i odbiorcze w komunikacji literackiej;

• kategorie opisu wiersza, wersyfikacja polska;

• pojęcie stylu, stylistyczne wybory na różnych poziomach organizacji tekstu.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WKUL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o kulturze ma na celu wypracowanie narzędzi (kategorii teoretycznych, pojęć, metod) pozwalających na samodzielną analizę i interpretację dawnych i współczesnych zjawisk zachodzących w kulturze. W ramach przedmiotu student powinien zapoznać się z historycznymi przemianami modelu kultury, od feudalnej - przez plebejską, szlachecką, mieszczańską - do masowej. W zakresie szeroko rozumianej antropologii kultury ważnym tematem jest kulturotwórcza rola pamięci (jednostkowej i zbiorowej), jak też przemiany w sferze obyczajowości, związane między innymi z przekształcającym się w dziejach stosunkiem do ludzkiego ciała.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WTI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą szeroko pojmowanej tradycji wielokulturowości w Internecie i jej złożonych kontekstów, w tym problemu samego pojęcia wielokulturowości, uprzedzeń i ich przełamywania, komunikowania w sieci itd.

Konwersatorium ma na celu spojrzenie na wielokulturowość zwłaszcza dawnych ziem Polski i Litwy w Internecie z perspektywy antropologiczno-kulturowej.

Strona przedmiotu
340-PS1-1WFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PS1-1WP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu form i reguł obowiązujących w indywidualnych wystąpieniach publicznych (zasady kompozycyjne, stosowność, nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami i podtrzymywanie ich uwagi, mowa ciała, itd.), kształcenie umiejętności przygotowania i wygłoszenia wystąpienia publicznego (tu m.in. sztuka autoprezentacji), zabierania głosu w dyskusji oraz jej moderowania, argumentowania oraz polemizowania z cudzym stanowiskiem. Student nabędzie również umiejętności interpretowania oraz oceny wystąpień publicznych z pozycji odbiorcy. Umiejętności praktyczne zostaną połączone z wiedzą z zakresu klasycznej retoryki, teorii komunikacji, interakcjonizmu symbolicznego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)