Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-SN2-1EPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych na potrzeby zryczałtowanych form opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej

b. prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Strona przedmiotu
370-SN2-1PDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie podatków opłacanych od dochodu lub przychodu, ze szczególnym uwzględnieniem: podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w tym problematyki cen transferowych oraz zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym - w zakresie szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1POB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy w zakresie podatków związanych z obrotem, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od niektórych instytucji finansowych - w zakresie szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PCD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie prawa celnego i dewizowego, w tym pojęcia prawa celnego oraz jego funkcji, źródeł prawa celnego i jego miejsca w systematyce prawa finansowego, pojęcia i rodzajów ceł, wartości celnej towarów oraz ich pochodzenia, długu celnego, przeznaczenia celnego towarów, postępowania celnego oraz organów, struktury i zadań administracji celno-skarbowej, a także w odniesieniu do prawa dewizowego

pojęcia rezydenta i nierezydenta, wartości dewizowych oraz pojęcia

zezwolenia dewizowego - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw

Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad prowadzenia procedur podatkowych związanych zarówno z tzw. samowymiarem podatku, jak i realizowanych przez organy podatkowe: wydawania zaświadczeń, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego, z uwzględnieniem szczegółowych zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się także z zasadami sporządzania podstawowych pism w sprawach podatkowych (postanowień, decyzji, zażaleń, odwołań).

Strona przedmiotu
370-SN2-1PROFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PROPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej polegające w szczególności na:

a) poznaniu zasad pisania prac magisterskich

b) poznaniu rodzajów prac magisterskich,

c) zapoznanie się z czasopismami z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy

d) przygotowanie propozycji tematów pracy magisterskiej

e) przygotowanie planu pracy wraz z wykazem literatury

Strona przedmiotu
370-SN2-1SWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie doskonalenia umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej doradcy podatkowego lub pracownika administracji skarbowej, w tym praktycznego słownictwa oraz korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł literatury fachowej oraz dokumentów urzędowych. Student zostanie przygotowany do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu podatków i administracji skarbowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)