Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-SN2-1PROFP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu

pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PROPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej polegające w szczególności na:

a) poznaniu zasad pisania prac magisterskich

b) poznaniu rodzajów prac magisterskich,

c) zapoznanie się z czasopismami z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy

d) przygotowanie propozycji tematów pracy magisterskiej

e) przygotowanie planu pracy wraz z wykazem literatury

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia będą obejmować następujące bloki:

1. Weryfikacja założeń metodologicznych;

2. Ocena adekwatności doboru źródeł informacji;

3. Zasady redagowania dysertacji;

4. Zasady prawidłowego wykorzystania źródeł; obowiązująca procedura antyplagiatowa;

5. Weryfikacja kolejnych fragmentów opracowania;

6. Omówienie zasad obrony pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
  • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych

ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)