Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-SN2-2ANP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie oraz wyrobienie w nich umiejętności analizy fiskalnych skutków podejmowanych zdarzeń gospodarczych, w szczególności praktycznych aspektów objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Podczas zajęć studenci zapoznają się z istotą i zakresem analizy podatkowej w kontekście wybranych obciążeń podatkowych. Zostaną przedstawione potencjalne możliwości optymalizacji podatkowej w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2INO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy dotyczącej znaczenia dla stosowania prawa podatkowego interpretacji i objaśnień organów publicznych w sprawach podatkowych, w szczególności rodzajów wydawanych interpretacji i objaśnień oraz omówienie przykładowych interpretacji i objaśnień, z wyjaśnieniem ich specyfiki.

Strona przedmiotu
370-SN2-2ODS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstawowych zasad opodatkowania dochodów spółek kapitałowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazanie możliwych wariantów opodatkowania i ich skutków w zakresie wysokości obciążeń podatkowych.

Strona przedmiotu
370-SN2-2ONP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu opodatkowania nieruchomości przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Strona przedmiotu
370-SN2-2PKK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu systemu prawnej ochrony konkurencji i konsumenta w Polsce (również w zakresie relacji prawa polskiego z prawem unijnym), w tym w szczególności istoty regulacji, zakresu podmiotowego, przedmiotowego i terytorialnego, pojęć konkurencji i konsumenta oraz ustrojowych, materialnych i proceduralnych aspektów zakazów antykonsumenckich i antykonkurencyjnych praktyk przedsiębiorców, jak również zasad kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Strona przedmiotu
370-SN2-2RSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie specyfiki reprezentacji - zarówno profesjonalnej, jak i nieprofesjonalnej - w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi, w tym zasad reprezentacji zarówno w postępowaniu podatkowych, czynnościach sprawdzających, jak i kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Wskazane również zostaną zagadnienia związane z reprezentacją strony w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Omówienie zasad ustanowienia pełnomocnika, jego udziału w czynnościach procesowych, a także zasad wynagradzania.

Ponadto celem przedmiotu jest omówienie rozwiązań prawnych związanych z rolą pełnomocnika w procedurach podatkowych i innych szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia będą obejmować następujące bloki:

1. Weryfikacja założeń metodologicznych;

2. Ocena adekwatności doboru źródeł informacji;

3. Zasady redagowania dysertacji;

4. Zasady prawidłowego wykorzystania źródeł; obowiązująca procedura antyplagiatowa;

5. Weryfikacja kolejnych fragmentów opracowania;

6. Omówienie zasad obrony pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych

ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)