Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-SN2-2KSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu - przekazanie wiedzy z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia w sprawach podatkowych.

W ramach ćwiczeń - przekazanie praktycznej wiedzy związanej z rozwiązywaniem kazusów oraz przygotowaniem podstawowych pism w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w zakresie objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2OZW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień Kodeksu karnego skarbowego. W ramach wykładu przedstawione zostaną instytucje materialne, procesowe oraz wykonawcze z zakresu KKS. Poddana analizie zostaną podstawowe typy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. .Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania przepisów KKS.

Strona przedmiotu
370-SN2-2OSO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie elementów konstrukcji opłaty skarbowej i opłat uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz uprawnień rad gmin w zakresie modyfikacji niektórych z tych elementów.

Strona przedmiotu
370-SN2-2POS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie podatków samorządowych, zarówno tych, które są realizowane przez gminne organy podatkowe, jak i tych, z których wpływy stanowią ich dochód, w tym zasad poboru tych podatków przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz kształtowania ich wysokości poprzez możliwość ustalania stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2PPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z podstawami problematyki finansów publicznych i prawa finansów publicznych. Ponadto nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych, jak również poznają procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2POA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji

publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych

podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał

ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w

praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Strona przedmiotu
370-SN2-2POE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym pojęcia egzekucji administracyjnej, celu egzekucji i jej znaczenia, egzekucji administracyjnej jako formy przymusu administracyjnego, a także przebiegu egzekucji administracyjnej i środków w niej stosowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia będą obejmować następujące bloki:

1. Weryfikacja założeń metodologicznych;

2. Ocena adekwatności doboru źródeł informacji;

3. Zasady redagowania dysertacji;

4. Zasady prawidłowego wykorzystania źródeł; obowiązująca procedura antyplagiatowa;

5. Weryfikacja kolejnych fragmentów opracowania;

6. Omówienie zasad obrony pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską.

Strona przedmiotu
370-SN2-2SEMSK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych zasad pisania prac dyplomowych (motywów podjęcia danej tematyki, stanu badań w danym zakresie, próby postawienia problemu badawczego, sformułowania tez głównych i szczegółowych), zasad prowadzenia kwerendy bibliotecznej oraz sposobu formułowania not bibliograficznych, kwestii technicznych pisania pracy magisterskiej, a także wyboru problematyki będącej przedmiotem analizy (problem naukowy lub problem praktyczny wynikający z kwestii związanych

ze stosowaniem prawa) oraz prezentacja jej na zajęciach przez poszczególnych studentów. Studenci pod opieką prowadzącego seminarium przygotują pracę magisterską

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)