Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
370-PN5-3POK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią w trakcie aplikacji prawniczych i podczas przyszłej pracy.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PRE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka we współczesnym świecie, zwłaszcza w państwie demokratycznym. Opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie. Ukazanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań współczesnych, wskazanie zagrożeń praw człowieka we współczesnym społeczeństwie. Instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PZO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych umów nazwanych.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie wykładu polegającego na przedstawieniu w sposób kompleksowy i uporządkowany wymienionych zagadnień z własnym komentarzem prowadzącego. Wskazana problematyka omawiana jest w oparciu o analizę aktów prawnych regulujących problematykę prawa pracy, z uwzględnieniem orzecznictwa związanego z przedmiotem wykładu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)