Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PN5-3PAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykładu obejmuje postępowanie administracyjne ogólne oraz postępowanie sądowoadministarcyjne.

Strona przedmiotu
370-PN5-3POK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią w trakcie aplikacji prawniczych i podczas przyszłej pracy.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PZO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych umów nazwanych.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych oraz stosowania konstrukcji właściwych tej gałęzi prawa w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, przedstawienie przykładowych kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, wykład prowadzony jest z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani do zapoznania się z udostępnionymi materiałami źródłowymi, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie wykładu polegającego na przedstawieniu w sposób kompleksowy i uporządkowany wymienionych zagadnień z własnym komentarzem prowadzącego. Wskazana problematyka omawiana jest w oparciu o analizę aktów prawnych regulujących problematykę prawa pracy, z uwzględnieniem orzecznictwa związanego z przedmiotem wykładu.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, zasad

dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawanie zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem

krajowym oraz wpojenie umiejętności jej zastosowania jak też wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów praktycznych w tej

mierze

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)