Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
370-PN5-4KRY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się zapoznanie studentów z przejawami współczesnej przestępczości, czynnikami determinującymi zachowanie przestępne konkretnego sprawcy oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Strona przedmiotu
370-PN5-4POC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności przedstawienie i dokładne omówienie struktury postępowania cywilnego i zasad jego funkcjonowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo organów sądowych.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPOK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej. W tym celu student zostanie nauczony

poprawnego doboru i analizy opracowań naukowych, przede wszystkim o charakterze prawnym i kryminologicznym i wykorzystania ich w

celu przygotowania pracy dyplomowej.

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej obejmuje:

1. Weryfikacja założeń wstępnej koncepcji pracy i założeń metodologicznych.

2. Weryfikacja doboru źródeł i kwerendy bibliotecznej.

3. Krytyczna analiza badanych problemów.

4. Weryfikacja pierwszego rozdziału opracowania.

5. Weryfikacja opracowania zagadnień na egzamin dyplomowy

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium na IV roku studiów ma na celu dalsze zapoznawanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest w szczególności: 1) omawianie ze studentami wybranych obszarów prawa cywilnego, które stały się przedmiotem zainteresowania w ramach przygotowywanych prac magisterskich; 2) podjęcie pracy nad przygotowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej; 3) zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia rozważań naukowych; 4) weryfikacja poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPFP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium na IV roku studiów ma na celu dalsze zapoznawanie studentów z zasadami pisania prac magisterskich. W związku z tym konieczne jest w szczególności: 1) omawianie ze studentami wybranych obszarów prawa finansowego, które stały się przedmiotem zainteresowania w ramach przygotowywanych prac magisterskich; 2) podjęcie pracy nad przygotowaniem pierwszego rozdziału pracy magisterskiej; 3) zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia rozważań naukowych; 4) weryfikacja poszczególnych fragmentów pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-PN5-4SEMXPKA brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)