Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przed.specjal. spec. PUB.PR. Prawo stac.Vr 2024/2025 sem.letni PS5-2024-Vr-pub.PR

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024
370-PS5-4ERABG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course is dedicated on international human rights law. It is divided into two parts.

The first one covers introduction and general information about the definition of human rights, protection systems of the human rights in the world.

The second one focuses on the specifics of state obligations, monitoring, mechanisms and procedure protection of human rights in international human rights, the judicial acticity of the European Court of Human Rights and other regional international court, the types of complaints lodged before this court and the impact of the case law on the national law of the States.

Strona przedmiotu
370-PS5-4ERAFA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Principles of Environment Protection Law

2. Environmental regulatory framework

3. ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN POLAND

4. The new Polish Act on Waste of 2012

5. Enhancing waste management at the local level: challenges and best practices for delivering high quality service.

6. Counteracting Animal Homelessness and Providing Care for Stray Animals as a Task of a Commune

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPPW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będą współczesne wyzwania bioetyki prawniczej, które pojawiają się wraz z postępem biotechnologicznym w dziedzinie medycyny oraz rozwojem technologii informacyjnych i sztucznej inteligencji. Przedmiotem dyskusji staną się wybrane dylematy moralnoprawne. Głównym celem jest racjonalna refleksja nad ideą postępu oraz etyką odpowiedzialności za „przyszłe pokolenia” jako fundament określania etycznych i prawnych granic zastosowania możliwości technologicznych.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPUG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych zagadnień z działu prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących funkcjonowania konsula honorowego. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia i statusu prawnego konsula honorowego w prawie krajowym i międzynarodowych, zasad i metod jego powoływania oraz prowadzenia działalności konsularnej w państwach.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPFC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami związanymi z dostępem do broni palnej w Polsce i w USA.

Strona przedmiotu
370-PS5-5PSPKP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego państwa, a w szczególności procesu rządzenia tym państwem w warunkach demokratycznego systemu politycznego. Na tle systemów autorytarnych i totalitarnych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)