Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uniwersytet w Białymstoku - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Dyplomacja publiczna
Dyplomacja publiczna i promocja regionu
Ekspert bioróżnorodności
administracja
analiza danych i modelowanie
animacja kultury z arteterapią
bankowość
bezpieczeństwo i prawo
biologia
biologia eksperymentalna i molekularna
biologia molekularna
biologia sądowa
biologia z przygotowaniem pedagogicznym
biologia środowiskowa
biotechnologia
chemia
chemia kryminalistyczna
chemia kryminalistyczna i sądowa
chemia medyczna
chemia żywności
doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
edukacja dla bezpieczeństwa
edukacja medialna
ekobiznes
ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
ekonomia
ekonomia rozwoju regionalnego
ekonomiczno-prawny
europeistyka
filologia
filologia angielska
filologia angielska z elementami translatoryki
filologia angielska z językiem hiszpańskim
filologia angielska z językiem niemieckim
filologia angielska z językiem rosyjskim
filologia francuska
filologia obca nauczycielska
filologia polska
filologia polska
filologia polska nauczycielska
filologia rosyjska
filologia rosyjska - komunikacja językowa w sferze biznesu
filologia rosyjska - przekładoznawstwo
filozofia
filozofia i etyka
fizyka
fizyka doświadczalna
fizyka gier komputerowych i robotów
fizyka medyczna
fizyka teoretyczna
funkcjonowanie i rozwój gospodarki współczesnej
gospodarka regionalna i lokalna
gospodarka światowa
grafika komputerowa i multimedia
handel międzynarodowy
handel zagraniczny
historia
historia i socjologia
informatyka
informatyka i ekonometria
jakość i bezpieczeństwo środowiska
język francuski stosowany, z hiszpańskim
język francuski z angielskim - profil tłumaczeniowy
kognitywistyka i komunikacja
komunikacja społeczna
kryminalistyka
kryminologia
kulturoznawstwo
lingwistyka stosowana
logistyka międzynarodowa
logistyka w biznesie
matematyka
matematyka finansowa
matematyka teoretyczna
menadżer oświaty
mikrobiologia
mikrobiologia
międzynarodowe stosunki gospodarcze
monitoring środowiska
obsługa celna i spedycja międzynarodowa
opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika
pedagogika kulturoznawcza
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika przedszkolna
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika resocjalizacyjna
pedagogika specjalna
pedagogika wczesnoszkolna
praca socjalna
prawo
prawo i podatki w biznesie
przedsiębiorczość i innowacje
przedsiębiorstwo na rynku
przedszkolna i wczesnoszkolna
psychologia w zarządzaniu
rachunkowość i finanse
rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
rachunkowość i podatki
rewalidacyjna
sektor prywatny
sektor publiczny
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia wschodnie
technologie internetowe i mobilne
twórcza resocjalizacja z arteterapią
współpraca międzynarodowa
zarządzanie
zarządzanie organizacjami publicznymi
zarządzanie przedsiębiorstwem
zarządzanie sprzedażą

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)