Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Kulturowych)

Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
430-KS1-1APK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia są prezentacja najważniejszych szkół i kierunków badawczych w klasycznej antropologii. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takimi jak: rozumienie pojęcia kultura, relacji natury i kultury, kultury a cywilizacji, wzoru kultury, relacji jednostki i kultury, problemu internalizacji kultury, mitu w kulturze, kulturowych modeli czasu i przestrzeni, roli ciała w kulturze, modeli kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON26
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON29
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KON27
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu zostanie omówiona problematyka recepcji wartości kulturowych zachodniego chrześcijaństwa przez ludność pogranicza polsko-litewsko-ruskiego w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

Strona przedmiotu
430-KS2-1LEKF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat obejmuje naukę języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 z elementami języka specjalistycznego dla kierunku kulturoznawstwo.

Lektorat zakłada doskonalenie języka ogólnego na poziomie B2 w mowie i w piśmie, naukę słownictwa związanego z kierunkiem studiów, specjalizacjami oraz tematyką zajęć kierunkowych, a także przygotowanie do egzaminu końcowego na II roku studiów w formie pisemnej i ustnej.

Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w zakresie formułowania opinii o wytworach kultury i przygotowanie do wystąpień ustnych. Istotnym elementem zajęć jest komunikacja międzykulturowa, a także wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z zakresu kultury państw obszaru niemieckojęzycznego.

Strona przedmiotu
430-KS1-1LEKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk o kulturze.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON30

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z różnymi aspektami życia religijnego we współczesnej Grecji. W kontekście wpływu cywilizacji helleńskiej i bizantyńskiej na kształtowanie świadomości kulturowej Europy, współczesna kultura duchowa i religijność Grecji może wyjątkowo zainteresować badacza kultury. Dodatkowym aspektem jest obecność w świadomości powszechnej wielu stereotypów o tych tematach.

Przedmiot analizy będą stanowić wybrane relacje z rocznego cyklu świąteczno-liturgicznego współczesnej Grecji, uzupełnione o materiały filmowe z głównych ośrodków pątniczych oraz najstarszych i najbardziej wpływowych wspólnot monastycznych. Omawiane będą też indywidualne praktyki ascetyczne charakterystyczne dla religijności greckiej.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KKS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1KPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podlasie w granicach historycznych i administracyjnych. Wielokulturowy charakter Podlasia w perspektywie etnicznej, wyznaniowej, społecznej. Dziedzictwo kultury materialnej i duchowej regionu. Współczesny obraz kultury Podlasia.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON35 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pokazanie powiązania między migracją –dobrowolną oraz przymusową a rozwojem społeczeństw. Dyscyplinarny charakter kursu pozwala na zrozumienie tematyki migracji w szerokiej perspektywie procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które mają miejsce we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
430-KS1-1MEU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiot przedstawia mitologie Bliskiego Wschodu, mitologię egipską, mitologię hinduską oraz mitologie: grecką, rzymską, celtycką, skandynawską, słowiańską,

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON32
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium uwrażliwia studentów na problemy świata współczesnego ukazane w najnowszych fabularnych produkcjach filmowych, uczy ich dyskusji z poszanowaniem różnych stanowisk, prezentuje medialne (filmowe) możliwości ukazywania złożonej rzeczywistości i konfliktów.

Strona przedmiotu
430-KS1-1SEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z pojęciem "logika" i "semantyka" w odniesieniu do historii kultury i zjawiska nazywanego "kultura".

Strona przedmiotu
430-KS1-1SOK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs socjologii kultury jest pomyślany jako uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie zajęć z zakresu kulturoznawstwa. Socjologia kultury nie ma precyzyjnie wytyczonych granic i w pełni skrystalizowanego przedmiotu badań. Konstruując tematykę zajęć starałem się wybierać zagadnienia ważne i aktualne (choć ten wybór, zawsze jest obarczony pewną dozą subiektywizmu). Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu socjologii kultury oraz formowanie postawy nastawionej na poznawanie i rozwój. Studentki i studenci podczas kursu zapoznają się z obszarem badań socjologii kultury, podstawową terminologią z zakresu tej (sub)dyscypliny nauki oraz uczą się odróżniać wiedzę socjologiczną od wiedzy potocznej. Zajęcia mają też służyć kształtowaniu refleksji socjologicznej i poprawnego używania terminów charakterystycznych dla socjologii. Celem ćwiczeń jest również kształcenie umiejętności dyskusji oraz krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość społeczno-kulturową.

Strona przedmiotu
430-KS1-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
430-KS1-1TIW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami wprowadzającymi pojęcie teatru oraz pojęcia pokrewne opisujące różne formy teatralizacji w kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
430-KS1-1TECH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informacyjną. Położony został również nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują: edycję tekstu, grafikę prezentacyjną, arkusz kalkulacyjny, edycję grafiki i dźwięku, korzystanie z zasobów Internetu.

Strona przedmiotu
430-KS1-1KON38 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl konwersatoriów ma przybliżyć studentowi dzieje Podlasia z perspektywy wielowiekowego dziedzictwa kulturowego powstałego w wyniku współistnienia ze sobą bądź obok siebie wielu narodowości, grup etnicznych . Podlasie zamieszkiwali Polacy, posługujący się gwarami mazowieckimi, potomkowie Jaćwingów, Litwini, Rusini, mówiący gwarami o cechach białoruskich, ukraińskich i poleszuckich. Osiedlały się grupy narodowe Żydów, Niemców, Tatarów, Szkotów, Holendrów, Wielkorusów- Starowierów. Różnorodności narodowej, etnicznej towarzyszyły odmienności wyznaniowe.

Strona przedmiotu
430-KS1-1WDF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu ukazanie dziedzictwa europejskiego intelektualizmu na tle osiągnięć innych kręgów kulturowych. Ma uświadomić, na czym polega europejska (później zachodnia) tradycja krytycyzmu, odwołująca się do ujęć racjonalistycznych, oraz przenikanie krytycyzmu do sfery religijnej i innych sfer kultury. Ma także pokazać, jak bardzo splecione są ze sobą motywy filozoficzne i naukowe, dla których filozofia zawsze była inspirującym źródłem rozwoju. Ma także ukazać ogólne sposoby interpretacji i analizy kwestii uchodzących za oczywiste. Celem przedmiotu jest zatem wykształcenie u studentów postawy swoistej nieufności intelektualnej, na której wspiera się tradycja Zachodu.

Strona przedmiotu
430-KS1-1WHS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych metod myślenia, stosowanych w ramach interpretacji świata, zarówno wobec zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych, przyrodniczych i społecznych. Ma ukazywać powiązania między przyjmowanymi założeniami a konkluzjami sposobów rozumienia problemów. Zmierza do wykształcenia umiejętności myślenia analitycznego. Cel ten realizowany jest na tle historycznych dokonań myśli filozoficznej. Komplementarnym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej filozoficznej spuścizny kultury zachodniej, ukazanie powiązań filozofii z innymi dziedzinami kultury: nauki, religii, polityki. Jednym z efektów ma być umiejętności kojarzenia historycznego autorów doktryn filozoficznych, a także zdolność formułowania syntez dotyczących charakteru faz i cyklów kulturowych.

Strona przedmiotu
430-KS1-1WFA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących

współpracy grupowej

Strona przedmiotu
430-KS1-1WF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykształcenie wśród studentów potrzeby dbałości o kondycję fizyczną i zdrowie oraz wsparcie rozwoju kompetencji społecznych dotyczących współpracy grupowej.

Strona przedmiotu
430-KSX-WYK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)